Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 25/04/2017

Usein kysyttyä - Kansaneläkkeet ulkomailla

 • Olen tällä hetkellä töissä Italiassa. Olen ollut myös Romanian sosiaaliturvan piirissä, ennen kuin maa liittyi EU:hun. Otetaanko tämä aika huomioon eläkeoikeuksiani laskettaessa?

  KYLLÄ — EU:n yhteensovittamissäännöillä varmistetaan, että sosiaaliturvamaksut, jotka on maksettu ennen EU:hun liittymistä, eivät mene hukkaan.

 • Olen ollut töissä useissa EU-maissa ja aion jäädä pian eläkkeelle. Mistä haen vanhuuseläkettä?

  Jos olet ollut töissä useissa EU-maissa, sinulle on saattanut kertyä eläkettä jokaisesta maasta.

  Kun on aika hakea eläkettä, haet sitä tavallisesti asuinmaastasi tai viimeisestä työskentelymaastasi. Tämän jälkeen kyseinen maa vastaa hakemuksesi käsittelystä ja työhistoriasi koostamisesta kaikista maista, joissa olet asunut.

  Jos et ole koskaan ollut töissä nykyisessä asuinmaassasi, sinun on osoitettava hakemus eläkeasioista vastaavalle viranomaiselle siinä maassa, jossa olit viimeksi töissä. Hakemuksesi käsitellään tämän jälkeen kyseisessä maassa.

 • Miten toimin, jos eläkeikä ei ole sama kaikissa maissa, joissa olen ollut töissä?

  Yhdessä maassa saat eläkkeen ehkä jo 60-vuotiaana, kun taas toisessa eläkettä maksetaan vasta 67-vuotiaille. Tällaisessa tapauksessa on tärkeää, että saat jo etukäteen kaikista aiemmista työskentelymaistasi tiedon siitä, mitä tapahtuu, jos muutat eläkkeen maksupäivääsi.

  Jos alat nostaa yhdestä maasta kertynyttä eläkettä aiemmin kuin toisesta maasta kertynyttä, tämä saattaa vaikuttaa sinulle maksettavaan summaan. Asuinmaasi toimivaltainen viranomainen ja/tai työskentelymaidesi viranomaiset osaavat neuvoa tarkemmin.

 • Saanko leskeneläkkeen, vaikka muutan asumaan toiseen EU-maahan?

  KYLLÄ — Leskelle tai orvoille maksettavia eläkkeitä koskevat yleensä samat säännöt kuin työkyvyttömyys- ja vanhuuseläkkeitä. Varsinkin leskeneläke on maksettava riippumatta siitä, missä EU:n alueella leskeksi jäänyt puoliso asuu.

 • Olen asunut ja työskennellyt useissa EU-maissa. Mistä haen työkyvyttömyyseläkettä?

  Useimmissa tapauksissa saat erillistä työkyvyttömyyseläkettä jokaisesta EU-maasta, jossa olet ollut töissä. Voit hakea työkyvyttömyyseläkettä asuinmaastasi tai siitä maasta, jossa olit viimeksi sosiaalivakuutusjärjestelmän piirissä.

  Viranomainen, jolle toimitat hakemuksesi, lähettää sen kaikkiin niihin EU-maihin, joissa olet ollut töissä. Tätä varten sinun on toimitettava tarkat tiedot työssäoloajastasi näissä maissa ja/tai näihin maihin maksamistasi työttömyysvakuutusmaksuista.

 • Nykyisessä asuinmaassani lääkäri on määritellyt työkyvyttömyysasteeni. Onko muiden maiden viranomaisten pakko hyväksyä tämä arvio?

  EI — Työkyvyttömyyden määrittelyssä käytetyt kriteerit poikkeavat toisistaan eri maissa.

  Tähän yleissääntöön on olemassa muutamia poikkeuksia Belgian, Italian ja Ranskan kesken.

 • Onko minun pakko matkustaa työkyvyttömyyseläkkeeni maksajamaahan vaadittuja tarkastuksia varten?

  Jos asut tai oleskelet tilapäisesti yhdessä EU-maassa, mutta työkyvyttömyyseläkkeesi maksetaan toisesta maasta,  asuin- tai oleskelumaasi viranomaiset tekevät yleensä sinulta edellytetyt hallinnolliset tarkastukset tai terveystarkastukset.

  Sinulta saatetaan kuitenkin vaatia matkustamista työkyvyttömyyseläkkeesi maksajamaahan eräitä tarkastuksia varten (jos terveydentilasi tämän sallii) erityisesti silloin, kun on tarkistettava, onko työkyvyttömyysasteesi muuttunut.

 • Voinko saada Ruotsissa maksamani eläkemaksut takaisin, jos muutan asumaan Itävaltaan?

  ET — Et kuitenkaan menetä maksuja. Saat erillisen eläkkeen jokaisesta EU-maasta, jossa olet ollut töissä tai maksanut eläkemaksuja vähintään vuoden verran siihen mennessä, kun saavutat kyseisen maan eläkeiän.

 • Olen jäämässä pian eläkkeelle Ranskassa. Olen ollut töissä useissa EU-maissa, myös Ranskassa. Lasketaanko kaikki eri maihin maksamani eläkemaksut yhteen ranskalaista eläkettäni määritettäessä?

  EI — Asia ei mene niin, että sinulle maksetaan yksi ranskalainen eläke, joka vastaa yhteenlaskettuja työvuosiasi kaikissa EU-maissa. Sen sijaan saat erillisen eläkkeen jokaisesta maasta, jossa olet ollut töissä vähintään vuoden.

  Lopullinen eläkkeesi maksetaan sen mukaan, miten paljon olet maksanut eläkemaksuja kussakin maassa. Yksittäisestä maasta saamasi eläke vastaa sitä aikaa, jonka olet ollut kyseisen maan sosiaaliturvan piirissä.

 • Olen ollut töissä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta niin vähän aikaa, etten saa sieltä eläkettä. Menevätkö maksamani eläkemaksut hukkaan?

  EIVÄT — Aika, jonka olet ollut muiden maiden eläkevakuutuksen piirissä, otetaan aina huomioon. Kaikki aikajaksot lasketaan yhteen, ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta maksettava eläkkeesi lasketaan pro rata -periaatteen mukaisesti.

  Samat säännöt pätevät kaikissa maissa. Jos olet ollut Yhdistyneen kuningaskunnan eläkevakuutuksen piirissä alle vuoden, saatetaan soveltaa erityissääntöä, sillä eräissä maissa eläkettä ei makseta, jos työssäkäyntiaika on lyhyt. Tällöin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan maksetut kuukausittaiset eläkemaksut tai asuinaika eivät kuitenkaan mene hukkaan, vaan ne otetaan huomioon laskettaessa eläkettä siinä maassa tai niissä maissa, joissa olet ollut töissä pitemmän aikaa.

Aiheen pääsivulle
Kansaneläkkeet ulkomailla
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa