Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/04/2017

Spørgsmål og svar - Statspension i udlandet

 • Jeg arbejder for øjeblikket i Italien. Vil de tidligere perioder, hvor jeg var socialt sikret i Rumænien, som først senere tiltrådte EU, tælle med i den pension, jeg har ret til?

  JA – EU's koordineringsregler sikrer, at bidrag, der blev indbetalt i lande før deres tiltrædelse af EU, ikke går tabt.

 • Jeg har arbejdet i flere forskellige EU-lande og skal snart på pension. Hvor skal jeg ansøge om alderspension?

  Hvis du har arbejdet i flere forskellige EU-lande,  har du muligvis optjent pensionsrettigheder i hvert land.

  Når det er tid til at gå på pension, skal du normalt anmode om det i det land, hvor du bor eller i det land, hvor du arbejdede sidst. Dette land er så ansvarligt for at behandle din ansøgning og samle optegnelserne over dine pensionsbidrag fra alle de lande, du har boet i.

  Hvis du aldrig har arbejdet i det land, du nu bor i, skal du søge hos den relevante myndighed i det sidste land, du arbejdede i. Så vil din ansøgning blive behandlet dér.

 • Hvad gør jeg, hvis pensionsalderen er forskellig i de lande, jeg har arbejdet i?

  Du kan have ret til at gå på pension som 60-årig i ét land, men skulle vente til du er 67 i et andet. I sådan et tilfælde er det vigtigt, at du indhenter oplysninger fra alle de lande, du har arbejdet i, om hvordan du står, hvis du ændrer datoen for udbetaling af din pension.

  Det kan have indflydelse på de beløb, du får udbetalt, hvis du får én pension tidligere end den anden. Den kompetente myndighed i det land, du bor i, og/eller myndighederne i de lande, du har arbejdet i, kan rådgive dig nærmere.

 • Kan jeg stadig modtage min efterlevelsespension, hvis jeg vælger at bo i et andet EU-land?

  JA – Reglerne om pension for efterladte ægtefæller eller børn er generelt de samme som for alders- og invalidepension. Navnlig efterlevelsespensionen skal udbetales, uanset hvor den efterladte ægtefælde bor i EU.

 • Jeg har boet og arbejdet i flere forskellige EU-lande. Hvor skal jeg anmode om invalidepension?

  Oftest vil du modtage en separat invalidepension fra alle de EU-lande, du har arbejdet i. Du kan anmode om din invalidepension i det land, du bor i, eller det land, hvor du senest har været dækket.

  Den myndighed, du sender din anmodning til, videresender den til myndighederne i de andre EU-lande, du har arbejdet i. For at lette arbejdet bør du indsende detaljerede oplysninger om din beskæftigelse og/eller bidrag i disse lande.

 • Har myndighederne i de andre lande pligt til at anerkende min invaliditetsgrad, der er fastslået af en læge i det land, jeg bor i nu?

  NEJ – Kriterierne for vurdering af invaliditet varierer fra land til land.

  Der findes enkelte undtagelser til dette generelle princip mellem Belgien, Frankrig og Italien.

 • Skal jeg tilbage til det land, der udbetaler min pension, i tilfælde af påkrævede undersøgelser?

  Hvis du bor eller opholder dig i ét EU-land, men får din pension fra et andet, skal nødvendige administrative kontroller og lægeundersøgelser normalt gennemføres af myndighederne i det land, du bor eller opholder dig i.

  Du kan dog være nødt til at vende tilbage til det land, der udbetaler din pension, i forbindelse med visse undersøgelser (hvis dit helbred tillader det), særligt for at undersøge om din invaliditetsgrad har ændret sig.

 • Kan jeg få de pensionsbidrag, jeg har indbetalt i Sverige, tilbage, hvis jeg bosætter mig i Østrig?

  NEJ – Men du mister dem ikke. Du vil få en separat pension fra alle de EU-lande, du har arbejdet eller indbetalt bidrag i i mindst ét år, når du når landets pensionsalder.

 • Jeg skal snart på pension i Frankrig efter at have arbejdet i flere forskellige EU-lande, deriblandt frankrig. Bliver alle mine bidrag i de forskellige lande regnet sammen for at fastsætte mine pensionsrettigheder i Frankrig?

  NEJ — Du får ikke blot en fransk pension, der svarer til det samlede antal år, du har arbejdet i EU. Du vil få en separat pension fra hvert land, du har arbejdet i i mindst et år.

  Din endelige pension vil blive beregnet på baggrund af oplysningerne om, hvor meget du har indbetalt i de enkelte lande. Det beløb, du vil få udbetalt fra hvert af disse lande, kommer an på, hvor længe du har været socialt sikret i det pågældende land.

 • Jeg har ikke arbejdet længe nok i Storbritannien til at være berettiget til pension. Mister jeg mine bidrag?

  NEJ – Der tages hensyn til de perioder, du har gennemført i andre lande. Alle perioder vil blive "aggregeret" (lagt sammen) og din pension i Storbritannien vil blive beregnet prorata.

  De samme regler gælder i hvert af de pågældende lande. Hvis du har været dækket i mindre end ét år i Storbritannien, kan der gælde en særregel, da nogle lande ikke udbetaler pension for korte perioder: De måneder, hvor du har indbetalt bidrag eller har boet i Storbritannien, vil ikke gå tabt, men vil blive indregnet i din pension af det eller de andre lande, hvor du har arbejdet i længere tid.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Statspension i udlandet
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning