Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 26/10/2017

Vanliga frågor – Planerad vård utomlands

 • Jag vill åka till ett annat EU-land för en planerad behandling. Vad måste jag göra?

  Kontrollera först att din sjukförsäkring verkligen täcker planerad vård. Bestäm sedan hur du vill få ersättning för kostnaderna.

  Alternativ 1 – förhandstillstånd

  Du ersätts enligt de villkor och ersättningsnivåer som gäller i det land där du får vård. För att få offentlig vård i utlandet måste du först ansöka om ett förhandstillstånd (intyg S2) från din försäkringskassa.

  Om du enligt nationell lagstiftning har rätt till behandlingen, men inte kan få den i ditt hemland inom rimlig tid med hänsyn till ditt hälsotillstånd, ska tillståndet beviljas. Om du inte automatiskt har rätt till behandlingen kan försäkringskassan välja att avslå din ansökan.

  Om du har fått ett S2-intyg ersätts kostnaderna för vården i enlighet med reglerna i det land där behandlingen utförs. Det sköts av försäkringskassorna i de båda länderna, så du ska inte behöva betala direkt.

  Alternativ 2 – begär ersättning i efterhand

  Du kan välja att betala för vården direkt och begära ersättning i efterhand enligt de ersättningsnivåer som gäller för behandlingen i det land där du är försäkrad. Om du är försäkrad i ett land som inte har ett ersättningssystem, baseras ersättningen på den kostnad som täcks av din försäkringskassa. Det spelar ingen roll om det är en offentlig eller privat vårdgivare som utför behandlingen.

  I enstaka fall kan du behöva ansöka om förhandstillstånd – hör med din försäkringskassa eller nationella kontaktpunkt. Om det är alltför lång väntetid för att få vård i hemlandet ska din ansökan beviljas.

 • Jag lider av en sällsynt sjukdom som inte kan behandlas i mitt hemland. Den omfattas inte ens av socialförsäkringssystemet. Täcker min sjukförsäkring vård i ett annat EU-land?

  Kostnaden för utlandsvård täcks bara om socialförsäkringssystemet i det land där du är försäkrad täcker vården. Om den inte gör det är din försäkringskassa inte skyldig att bevilja vård utomlands eller ersätta kostnaderna, men den kan välja att göra det ändå.

  Kontakta myndigheterna i ditt land för att ta reda på vad som gäller.

Läs mer på huvudsidan
Söka planerad vård utomlands
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd