Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 26/10/2017

Често задавани въпроси — Планирано лечение в чужбина

 • Искам да отида в друга страна от ЕС за планирана медицинска процедура. Какво трябва да направя?

  Първо проверете дали националната ви здравна система или осигуровката ви покриват планираното лечение. След това решете как искате да бъдат покрити разходите.

  Вариант 1 — предварително разрешение

  Възстановяването ще бъде извършено съгласно условията и ставките за възстановяване в страната, в която е проведено лечението. Ако изберете този вариант, можете да използвате обществени медицински услуги, като ще трябва да поискате от вашата национална здравноосигурителна каса (НЗОК) предварително разрешение (формуляр S2), за да заминете да се лекувате в чужбина.

  Ако според националното законодателство имате право на лечението, за което кандидатствате, но то не може да ви бъде предоставено в разумен от медицинска гледна точка срок, разрешението трябва да ви бъде дадено. Ако обаче нямате автоматично право на лечението, вашата национална здравноосигурителна каса може да откаже да ви даде разрешение.

  Ако сте получили формуляр S2, разходите за лечението ви ще бъдат възстановени съгласно правилата в страната, в която сте лекуван. С това ще се занимаят съответните институции във вашата страна и страната, в която сте лекуван, така че по принцип няма да се наложи да плащате предварително.

  Вариант 2 — да поискате възстановяване на разходите след лечението

  Можете да решите да платите предварително за лечението и да поискате тези разходи да ви бъдат възстановени по-късно съгласно ставките за възстановяване, прилагани за същото лечение в страната, в която сте осигурен. Ако сте осигурен в страна, в която няма възстановяване на разходи, тогава това ще бъде цена, отговаряща на разходите за това лечение в системата. Няма значение дали болницата или клиниката, в която ще се лекувате, е обществена или частна.

  В ограничен брой случаи може да се наложи да поискате предварително разрешение — проверете това във вашата здравноосигурителна каса или национален орган за контакт. Вашата молба трябва да бъде удовлетворена, ако в противен случай би трябвало да чакате твърде дълго за лечение във вашата страна.

 • Страдам от рядка болест, за която в моята страна не се предлага лечение. Нейното лечение дори не се покрива от здравната система в моята страна. Ще покрие ли моята здравноосигурителна каса операция в друга страна от ЕС?

  Разходите за вашето лечение се покриват само ако системата за социална сигурност в страната, в която сте осигурен, ги покрива. Ако случаят не е такъв, вашата национална здравноосигурителна каса не е длъжна да разреши лечение в чужбина или да ви възстанови разходите (въпреки че може да реши да го направи).

  Свържете се с националните органи във вашата страна, за да се информирате с какви възможности разполагате.

Вижте основната информация по темата
Организиране на планирано лечение в чужбина
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети