Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 26/10/2017

KKK – Plaaniline ravi välismaal

 • Sooviksin plaanilise raviprotseduuri eesmärgil minna teise ELi liikmesriiki. Kuidas peaksin toimima?

  Esmalt kontrollige, kas teie riiklik tervishoiusüsteem või kindlustus katab konkreetset plaanilist ravi. Seejärel saate otsustada selle üle, kuidas teie raviga seotud kulud saaksid hüvitatud.

  1. variant – eelnev luba

  Teie kulud hüvitatakse vastavalt selle riigi tingimustele ja hüvitismääradele, kus ravi aset leiab. Kui valite selle võimaluse, siis on teil juurdepääs riiklikele raviteenustele ning te peate ravi saamise eesmärgil välismaale mineku jaoks oma riiklikult haigekassalt taotlema eelnevat luba (S2-vorm).

  Kui teil on riiklike õigusaktide alusel õigus saada soovitud ravi, kuid seda ei ole võimalik osutada meditsiiniliselt põhjendatud aja jooksul, siis tuleb luba anda. Kui teil ei ole automaatselt õigust taotletavale ravile, siis on riiklikul haigekassal õigus loa andmisest keelduda.

  Kui teil on S2-vorm, hüvitatakse ravikulud vastavalt selle riigi eeskirjadele, kus te ravi saate. Teie juhtumiga tegelevad asjakohased asutused teie koduriigis ja riigis, kus te ravi saate. Seega ei pea te üldjuhul ravi eest ette maksma.

  2. variant – kulude hüvitamise taotlemine pärast ravi saamist

  Võite samuti valida, et maksate ravi eest ette ning taotlete hiljem selle hüvitamist määrade alusel, mida kohaldatakse sama ravi suhtes riigis, kus te kindlustatud olete. Kui olete kindlustatud riigis, kus kulusid ei hüvitata, siis kehtestatakse hind, mis vastab asjaomase ravi maksumusele asjaomases süsteemis. Ei oma tähtsust, kas saate ravi riiklikus või erahaiglas või -kliinikus.

  Teatavatel piiratud juhtudel peate võib-olla taotlema eelnevat luba. Kontrollige selle vajadust oma ravikindlustuse pakkujalt või riiklikult kontaktpunktilt. Samuti tuleb teie taotlus rahuldada olukorras, kus peaksite oma koduriigis liiga kaua ravi ootama.

 • Põen haruldast haigust, mida minu koduriigis ei ravita. Minu riiklik tervishoiusüsteem sellega seotud ravi ei hüvita. Kas minu ravikindlustuse pakkuja katab teises ELi liikmesriigis toimuva operatsiooniga seotud kulud?

  Teie ravi välismaal hüvitatakse üksnes juhul, kui seda hõlmab riiklik sotsiaalkindlustussüsteem selles riigis, kus te kindlustatud olete. Vastasel juhul ei ole teie koduriigi haigekassa kohustatud lubama ravi välismaal ega hüvitama sellega seotud kulusid (kuigi loomulikult võib ta seda teha).

  Võtke ühendust oma riigi ametiasutustega, et teada saada, milliseid võimalusi te saate kasutada.

Lisateave selle teema kohta
Plaanilise ravi korraldamine välismaal
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid