Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 26/10/2017

Časté otázky – Plánovaná lékařská péče v zahraničí

 • Plánuji vycestovat do jiné země EU za účelem lékařského zákroku. Jak mám postupovat?

  Nejprve si ověřte, zda je vámi požadovaná léčba kryta systémem zdravotní péče ve vaší zemi nebo vaším zdravotním pojištěním. Pak se můžete rozhodnout, jak mají být náklady na tuto zdravotní péči kryty.

  Varianta č. 1 – předběžný souhlas

  Náklady vám budou proplaceny na základě podmínek a sazeb uplatňovaných v zemi, kde má plánovaná léčba či lékařský zákrok proběhnout. Pokud si zvolíte tuto variantu, můžete se obrátit na státního poskytovatele zdravotní péče, přičemž je navíc třeba si před odjezdem do zahraničí od zdravotní pojišťovny vyžádat předběžný souhlas (formulář S2).

  Jestliže máte podle vnitrostátních právních předpisů na lékařskou péči, o kterou žádáte, nárok, ale nemůžete daný typ péče čerpat v domovské zemi ve lhůtě, jež je z lékařského hlediska odůvodněná, souhlas vám být udělen musí. Pokud nemáte na danou lékařskou péči automaticky nárok, zdravotní pojišťovna se může rozhodnout vám souhlas neposkytnout.

  Pokud jste obdrželi formulář S2, budou náklady na péči proplaceny podle pravidel země, v níž jste léčbu podstoupili. Za léčbu nebudete v takovém případě muset platit předem, jelikož si úhradu vzniklých nákladů mezi sebou vyřídí orgány příslušných zemí, tedy vaší domovské zemi a země, v níž byla léčba poskytnuta.

  Varianta č. 2 – požadovat proplacení nákladů po podstoupení léčby

  Můžete se také rozhodnout, že za léčbu zaplatíte sami a poté budete požadovat proplacení těchto nákladů podle sazebníku, který platí v zemi, kde máte sjednané zdravotní pojištění. Pokud jste pojištěni v zemi, kde se nepoužívá systém proplácení nákladů na zdravotní péči, uplatní se sazba uvádějící náklady na tuto péči, které danému systému vznikly. Nezáleží na tom, zda budete péči čerpat v soukromé nebo státní nemocnici či klinice.

  V několika málo případech budete muset požádat o předběžný souhlas. Příslušné informace získáte u své zdravotní pojišťovny nebo u vnitrostátního kontaktního místa. Souhlas vám musí být poskytnut v případě, že byste doma museli na danou léčbu či lékařský zákrok čekat příliš dlouho.

 • Lékaři zjistili, že trpím vzácným onemocněním, které u nás nelze léčit. Dokonce jeho léčbu nekryje ani systém zdravotní péče v mé zemi. Uhradí mi zdravotní pojišťovna náklady na operaci v jiné zemi EU?

  Náklady na vaši léčbu v zahraničí budou kryty pouze v případě, že by byly kryty v rámci vnitrostátního systému sociálního zabezpečení v zemi, kde máte sjednané pojištění. Pokud tomu tak není, vaše zdravotní pojišťovna není povinna vám léčbu v zahraničí povolit, ani provést úhradu vynaložených nákladů (ačkoli to samozřejmě udělat může).

  Jak můžete v takovém případě postupovat, vám sdělí příslušné vnitrostátní orgány.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Zařizování plánované lékařské péče v zahraničí
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství