Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 26/10/2017

Najczęściej zadawane pytania – Planowane leczenie za granicą

 • Planuję leczenie w innym kraju UE. Jak mogę to zorganizować?

  Najpierw sprawdź, czy zakład ubezpieczeń zdrowotnych w Twoim kraju pokryje koszty planowanego leczenia za granicą. Jeśli tak, możesz wybrać jedną z dwóch opcji poniżej:

  Opcja 1 – uzyskanie uprzedniej zgody

  Zwrot kosztów odbędzie się zgodnie z warunkami i stawkami refundacji obowiązującymi w kraju, w którym odbywa się leczenie. Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz miał dostęp do publicznej opieki zdrowotnej, a w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych będziesz musiał złożyć wniosek o uprzednią zgodę (formularz S2) na poddanie się leczeniu za granicą.

  Jeśli na mocy prawa krajowego masz prawo do leczenia, o które się ubiegasz, a nie może ono odbyć się w Twoim kraju w terminie rozsądnym z medycznego punktu widzenia, zezwolenie takie musi zostać wydane. Jeśli jednak nie jesteś automatycznie uprawniony do tego rodzaju leczenia, Twój zakład ubezpieczeń zdrowotnych może odmówić wydania zezwolenia.

  Jeśli uzyskasz formularz S2, koszty leczenia zostaną zwrócone zgodnie z zasadami obowiązującymi w kraju, w którym odbywa się leczenie. Rozliczenie odbędzie się bezpośrednio między zakładem ubezpieczeń zdrowotnych w Twoim kraju a zakładem w kraju, w którym przeprowadzono leczenie. Tak więc z reguły nie będziesz musiał płacić z góry za leczenie.

  Opcja 2 – złożenie wniosku o zwrot kosztów po zakończeniu leczenia

  Możesz zapłacić z góry za leczenie, a następnie ubiegać się o zwrot kosztów według stawek stosowanych przy zwrocie kosztów za to samo leczenie w kraju, w którym jesteś ubezpieczony. Jeśli jesteś ubezpieczony w kraju, gdzie nie stosuje się refundacji, będziesz musiał zapłacić kwotę odpowiadającą kosztom leczenia, jakie ponosi system. Nie ma znaczenia, czy szpital lub klinika, gdzie odbyło się leczenie, jest placówką publiczną czy prywatną.

  W niektórych przypadkach będziesz jednak musiał wystąpić o uprzednią zgodę. Informacje na ten temat można uzyskać w swoim zakładzie ubezpieczeń zdrowotnych lub w krajowym punkcie kontaktowym. Tak jak w przypadku poprzedniej opcji zgoda taka musi zostać udzielona, jeśli w Twoim kraju czas oczekiwania na dane leczenie jest zbyt długi.

 • Cierpię na rzadką chorobę, której nie leczy się w kraju, w którym mieszkam. Nie jest ona nawet objęta systemem zabezpieczenia społecznego w moim kraju. Czy mój ubezpieczyciel pokryje koszty operacji w innym kraju UE?

  Koszty leczenia za granicą zostaną pokryte tylko, jeśli są one zwracane przez system zabezpieczenia społecznego w Twoim kraju. W przeciwnym wypadku krajowy zakład ubezpieczeń zdrowotnych nie jest zobowiązany do udzielenia zgody na leczenie za granicą ani do pokrycia kosztów (chociaż oczywiście może wyrazić taką zgodę).

  Skontaktuj się z zakładem ubezpieczeń w swoim kraju, aby dowiedzieć się, jakie możliwości istnieją w Twoim przypadku.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Planowanie leczenia za granicą
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy