Forretninger
Senest tjekket : 12/04/2017

EU-parkeringskort for personer med handicap – Polen

Betingelser

På veje og parkeringspladser er parkeringsbåse forbeholdt personer med handicap markeret med et kørestolssymbol.

Indehavere af et parkeringskort for personer med handicap kan, på betingelse af ekstrem agtpågivenhed, se bort fra følgende færdselstavler:

"Færdsel i begge retninger forbudt"

"Indkørsel forbudt for motorkøretøjer, tohjulede motorcykler undtaget"

"Indkørsel forbudt for busser"

"Indkørsel forbudt for motorcykler"

"Indkørsel forbudt for cykler med hjælpemotor"

"Parkering forbudt"

"Parkering forbudt på ulige datoer"

"Parkering forbudt på lige datoer"

"Område med begrænset parkering".

Denne bestemmelse gælder også for:

  • førere af køretøjer, der befordrer en person, som er indehaver af et parkeringskort
  • førere af køretøjer, der tilhører institutioner, som beskæftiger sig med pleje, revalidering og undervisning af personer med handicap, og som er indehaver af et parkeringskort, forudsat at føreren befordrer en person, der er bevægelseshæmmet i væsentlig grad og er tilknyttet institutionen
  • førere af køretøjer med udenlandsk udstedte EU-parkeringskort

Parkering på veje

Undlad at parkere på veje, hvor der er parkeringsforbud.

Tjek i lokalområdet.

  • Du kan parkere gratis så længe, du vil, på veje, hvor der er betalingsparkering, men kun i båse markeret med et kørestolssymbol – tjek i lokalområdet.

  • Du må parkere i begge sider af vejen, hvis der er begrænset parkering på lige og ulige datoer, men kun hvis du ikke spærrer for trafikken – tjek i lokalområdet.

  • Undlad at parkere i fodgængerområder, med mindre lokale undtagelsesbestemmelser udtrykkeligt tillader det – tjek i lokalområdet.

Parkering i parkeringsanlæg

Der gælder ingen undtagelser for biler med EU-parkeringskort, men parkeringsreglerne varierer fra sted til sted – tjek i lokalområdet.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: