Zakendoen
Laatste controle : 12/04/2017

EU-parkeerkaart voor gehandicapten – Polen

Voorwaarden

Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

Personen met een parkeerkaart voor gehandicapten mogen, op voorwaarden dat zij zeer voorzichtig zijn, de volgende verkeersborden negeren:

"Geen toegang voor motorvoertuigen"

"Geen toegang voor motorvoertuigen, met uitzondering van tweewielige motorfietsen"

"Geen toegang voor bussen"

"Geen toegang voor motoren"

"Geen toegang voor gemotoriseerde rijwielen"

"Verboden te parkeren"

"Verboden te parkeren op oneven dagen"

"Verboden te parkeren op even dagen"

"Gebied met beperkt parkeren"

De bovenstaande bepaling geldt ook voor:

  • de bestuurder van een voertuig waarin zich een persoon met een parkeerkaart bevindt
  • de bestuurder van een voertuig met parkeerkaart dat toebehoort aan een instelling voor de zorg, revalidatie of opleiding van gehandicapten, indien de bestuurder een persoon vervoert die ernstig gehandicapt is en onder de zorg van de instelling valt
  • de bestuurder van een voertuig met een duidelijk zichtbare, in het buitenland afgegeven parkeerkaart

Parkeren langs de weg

Parkeer niet op wegen waarvoor een parkeerverbod geldt.

Ga ter plekke na welke regels er gelden.

  • Op plaatsen waarvoor betaald parkeren geldt, mag u gratis en voor onbeperkte tijd parkeren, maar alleen in vakken die zijn aangeduid met een rolstoelsymbool. Ga ter plekke na welke regels er gelden.

  • Op wegen waar voor beide kanten afwisselend op even en oneven dagen een parkeerverbod geldt, mag u aan beide kanten parkeren, zolang u het andere verkeer niet hindert. Ga ter plekke na welke regels er gelden.

  • In voetgangersgebieden mag u niet rijden of parkeren, tenzij de plaatselijke regelingen dit specifiek toestaan. Ga dit ter plekke na.

Parkeren op een parkeerterrein

Er gelden geen speciale regelingen voor voertuigen met een zichtbare parkeerkaart. In sommige plaatsen geldt een afwijkende regeling. Ga dit ter plekke na.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: