Ostatnio sprawdzono: 12/04/2017

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – Bułgaria

Obowiązujące warunki korzystania

Na drogach i na parkingach miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone symbolem wózka inwalidzkiego.

Parkowanie na drogach

W celu zaparkowania poza terenem zabudowanym pojazd powinien zjechać z pasa ruchu. Parkowanie na drodze jest zabronione. W obszarze zabudowanym właściciel lub zarządca dróg ma prawo wyznaczyć obszary, drogi lub części dróg jako strefy krótkoterminowego parkowania w niektórych godzinach. Czas ten powinien mieścić się w przedziale od 30 minut do 3 godzin.

Parkowanie na parkingach

Miejsca parkingowe są oznaczone znakami drogowymi, oznaczeniami na drogach (tzw. znakami poziomymi) oraz informacjami dotyczącymi warunków parkowania. Właściwy organ miejski ma prawo ustalić wysokość opłaty parkingowej.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: