Zakendoen
Laatste controle: 12/04/2017

EU-parkeerkaart voor gehandicapten – Bulgarije

Voorwaarden

Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

Parkeren langs de weg

Buiten de bebouwde kom mogen voertuigen niet op de weg stoppen. Parkeren op de weg is niet toegestaan. In bewoonde gebieden kan de eigenaar of de wegbeheerder gebieden, wegen of gedeelten van wegen aanwijzen als zones voor kort parkeren gedurende een bepaalde tijd, niet korter dan 30 minuten en niet langer dan 3 uur.

Parkeren op een parkeerterrein

Parkeerterreinen zijn aangeduid door verkeersborden, wegmarkeringen en borden die de bestuurder informeren over de parkeervoorwaarden. De gemeenteraad kan een parkeertarief instellen.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: