Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Bulgaaria

Tingimused

Teedel ning parklates on puuetega inimestele mõeldud parkimiskohad märgistatud ratastooli sümboliga.

Parkimine teedel

Parkides väljaspool asulaid, peaksid sõidukid peatuma väljaspool maanteed. Maanteedel on parkimine keelatud. Asulates võib tee omanik või haldaja määrata kindlaks alad, teed või teeosad, millel on lubatud lühiajaline parkimine teatavatel kellaaegadel. See ajavahemik ei tohi olla lühem kui 30 minutit ega pikem kui 3 tundi.

Parkimine parklates

Parklates on parkimistingimused tähistatud liiklusmärkide, teemärgiste ja teadetega. Parkimistasud kehtestavad omavalitsused.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: