Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Bulharsko

Týka sa vás brexit?

Platné podmienky

Parkovacie miesta určené ľuďom so zdravotným postihnutím sú na cestách a parkoviskách označené symbolom invalidného vozíka.

Parkovanie na cestách

Vozidlá, ktoré chcú zaparkovať mimo obývaných oblastí, by na tento účel mali zísť z cesty. Parkovanie na ceste je zakázané. V obývaných oblastiach môže majiteľ alebo správca cesty určiť plochy, cesty alebo časti ciest ako zóny na krátkodobé parkovanie počas určitých hodín. Tento čas nesmie byť kratší ako 30 minút a dlhší ako 3 hodiny.

Parkovanie na parkoviskách

Parkovacie plochy sú vyznačené dopravnými značkami, cestným značením a upozorneniami, ktoré obsahujú podmienky parkovania pre vodičov. Príslušný samosprávny orgán môže stanoviť poplatok za parkovanie.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Poradenstvo o vašich právach občana EÚen

Zdieľať túto stránku: