Podnikání
Poslední kontrola : 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Bulharsko

Obecná pravidla

Na pozemních komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem osoby na invalidním vozíku.

Parkování na komunikacích

Při parkování mimo osídlené zóny byste měli vozidlo zastavit mimo vozovku sloužící dopravnímu provozu. Parkování na vozovce sloužící provozu je zakázáno. V osídlených zónách může vlastník nebo správce komunikace vymezit oblasti, komunikace nebo části komunikací jako zóny pro krátkodobé parkování během určitých hodin. Tato doba by neměla být kratší než 30 minut a delší než 3 hodiny.

Parkování na parkovištích

Parkovací plochy jsou označené dopravními značkami, značením na vozovce a informačními tabulemi s pokyny pro řidiče o podmínkách parkování. Příslušný orgán místní správy může stanovit parkovací poplatek.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: