Pēdējā pārbaude : 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Bulgārija

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu.

Auto novietošana ielās

Ārpus apdzīvotām vietām automašīnu atļauts novietot uz autoceļu nomalēm. Novietot automašīnu uz brauktuves ir aizliegts. Apdzīvotās vietās ceļa īpašniekam vai apsaimniekotājam ir tiesības noteikt atsevišķas vietas, ielas vai to daļas, kur atļauts stāvēt īsu laiku, norādot attiecīgo laika periodu. Tam vajadzētu būt ne mazākam par 30 minūtēm un ne ilgākam par 3 stundām.

Auto novietošana stāvvietās

Stāvvietas ir marķētas ar ceļa zīmēm, ceļa apzīmējumiem un norādēm vadītāja informēšanai par auto novietošanas nosacījumiem. Atbildīgajām pašvaldības iestādēm ir tiesības noteikt maksu par stāvvietas izmantošanu.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: