Göra affärer
Senast kontrollerat : 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Bulgarien

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Parkering på gator

Utanför tätbebyggda områden är det förbjudet att parkera på vägbanan, så du måste stanna vid sidan. I tätbebyggda områden kan ägaren eller den myndighet som sköter gatuförvaltningen avsätta områden, gator eller delar av gator för korttidsparkering på vissa tider. Parkering ska vara tillåten i minst en halvtimme och högst tre timmar.

Parkering på bilparkeringar

Parkeringsplatserna är utmärkta med vägskyltar, vägmarkering och anslag om parkeringsvillkoren. Den ansvariga lokala myndigheten får fastställa en parkeringsavgift.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: