Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – България

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Паркиране по пътищата

При паркиране извън населени места автомобилите трябва да спират извън пътя. Паркирането на пътя е забранено. В населените места собственикът на пътя или администрацията, която отговаря за пътя, има право да определя участъци, пътища или части от пътища за зони за паркиране за кратки периоди през определени часове на деня. Времето за паркиране не може да бъде по-малко от 30 минути и повече от 3 часа.

Паркиране на паркинги

Паркингите са маркирани с пътни знаци, пътна маркировка и съобщения, на които се дават указания за условията за паркиране. Общинският съвет на населеното място има право да определя такса за паркиране.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: