Działalność gospodarcza
Ostatnio sprawdzono: 12/04/2017

Unijna karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych – Szwecja

Obowiązujące warunki korzystania

Karty parkingowe zwalniają ich posiadaczy jedynie z przestrzegania lokalnych przepisów drogowych dotyczących parkowania. Lokalne przepisy drogowe są zazwyczaj ustalane przez władze regionu i są oznaczane odpowiednimi znakami drogowymi.

Miejsca parkingowe na drogach i parkingach przeznaczone dla osób niepełnosprawnych są oznaczone symbolem osoby na wózku.

W niektórych regionach administracyjnych osoby niepełnosprawne posiadające kartę są zwolnione z opłat.

Parkowanie na drogach

W miejscach, gdzie lokalne przepisy drogowe zabraniają postoju lub zezwalają na parkowanie na czas do 3 godzin, osoba niepełnosprawna może pozostawić samochód na maksymalnie 3 godziny.

  • W miejscach, gdzie lokalne przepisy zezwalają na parkowanie na czas od 3 do 24 godzin, osoba niepełnosprawna może pozostawić samochód na maksymalnie 24 godziny.
  • W strefach pieszych dozwolony jest postój maksymalnie do 3 godzin.
  • Zgodnie z lokalnymi przepisami ruchu drogowego w miejscach zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych mogą parkować osoby posiadające kartę parkingową. Należy przestrzegać ograniczeń czasowych obowiązujących na danym miejscu parkingowym.
  • Zabrania się parkowania na miejscach przeznaczonych dla pojazdów specjalnych lub pojazdów określonego typu.

Parkowanie na parkingach

Na parkingach publicznych obowiązują takie same przepisy jak w przypadku parkowania na drogach. Właściciel terenu może zabronić parkowania na swoim terenie również pojazdów oznakowanych kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Potrzebujesz pomocy lub porady?

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Udostępnij tę stronę: