Zakendoen
Laatste controle : 12/04/2017

EU-parkeerkaart voor gehandicapten – Zweden

Voorwaarden

Parkeerkaarthouders zijn alleen vrijgesteld van lokale verkeersvoorschriften die betrekking hebben op parkeren. Lokale verkeersvoorschriften worden meestal vastgesteld door de regionale overheid en aangeduid met verkeersborden.

Op wegen en parkeerterreinen zijn de voor gehandicapten met een parkeerkaart gereserveerde parkeerplaatsen aangeduid met een rolstoelsymbool.

In sommige regio's mogen gehandicapten met een zichtbare parkeerkaart gratis parkeren.

Parkeren langs de weg

Op plaatsen waarvoor een parkeerverbod geldt of waar u volgens de plaatselijke verkeersvoorschriften korter dan 3 uur mag parkeren, mag u maximaal 3 uur blijven staan.

  • Op plaatsen waar u volgens de plaatselijke verkeersvoorschriften 3 tot 24 uur mag parkeren, mag u maximaal 24 uur blijven staan.
  • In voetgangersgebieden mag u 3 uur parkeren
  • Met een parkeerkaart mag u parkeren op parkeerplaatsen die gereserveerd zijn voor gehandicapten volgens de plaatselijke verkeersvoorschriften. U moet zich houden aan de maximumparkeertijd die geldt voor de desbetreffende parkeerplaats.
  • U mag niet parkeren op parkeerplaatsen die gereserveerd zijn om een speciale reden of voor bepaalde typen voertuigen.

Parkeren op een parkeerterrein

De bovenstaande regels onder het kopje Parkeren langs de weg zijn ook van toepassing op parkeerterreinen. Landeigenaren kunnen parkeren verbieden voor alle voertuigen, waaronder die met een parkeerkaart.

Algemene informatie hierover

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: