Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Zviedrija

Piemērojamie noteikumi

Stāvvietu izmantošanas kartes turētāji ir atbrīvoti tikai no tiem vietējiem ceļu satiksmes noteikumiem, kas attiecas uz auto novietošanu stāvēšanai. Vietējos ceļu satiksmes noteikumus parasti nosaka reģionālās pārvaldes iestāde, un tie ir norādīti ar ceļazīmēm.

Uz ielām un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti, kam ir stāvvietu izmantošanas karte, rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu.

Stāvvietu izmantošanas kartes turētāji dažos apgabalos auto var novietot stāvēšanai bez maksas.

Auto novietošana ielās

Saskaņā ar vietējās nozīmes ceļu satiksmes noteikumiem auto novietot stāvēšanai uz laiku līdz trim stundām atļauts zonās, kur auto novietošana stāvēšanai ir aizliegta vai atļauta uz laiku, kas īsāks par trim stundām.

  • Saskaņā ar vietējās nozīmes ceļu satiksmes noteikumiem auto novietot stāvēšanai uz laiku līdz 24 stundām ir atļauts zonās, kur auto novietošana stāvēšanai ir atļauta uz laiku no 3 līdz 24 stundām.
  • Gājēju zonās auto novietošana stāvēšanai ir atļauta uz laiku līdz 3 stundām.
  • Saskaņā ar vietējās nozīmes ceļu satiksmes noteikumiem stāvvietu izmantošanas kartes turētājiem ir atļauts novietot automašīnu stāvēšanai cilvēkiem ar fizisku invaliditāti rezervētās vietās. Attiecīgajā stāvvietā ir jāievēro maksimālais stāvēšanas laiks.
  • Nedrīkst automašīnu novietot stāvēšanai vietās, kas paredzētas īpašam nolūkam vai konkrēta tipa transportlīdzeklim.

Auto novietošana stāvvietās

Sadaļā Auto novietošana ielās paredzētie noteikumi attiecas arī uz sabiedriskajām autostāvvietām. Zemes īpašnieki var atļaut vai aizliegt visu automašīnu novietošanu stāvēšanai, arī stāvvietu izmantošanas kartes turētājiem.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: