Forretninger
Senest tjekket: 12/04/2017

EU-parkeringskort for personer med handicap – Sverige

Betingelser

EU-parkeringskortet fritager kun indehaveren for at overholde lokale færdselsregler for parkering. Lokale færdselsregler fastsættes normalt af de lokale myndigheder og angives med skiltning.

På veje og parkeringspladser er parkeringsbåse forbeholdt fysisk handicappede personer med EU-parkeringskort markeret med et kørestolssymbol.

I visse områder er det gratis at parkere køretøjer med EU-parkeringskort.

Parkering på veje

Med EU-parkeringskortet har du lov til at parkere i op til tre timer i områder, hvor der er parkeringsforbud, eller hvor det er tilladt at parkere i under tre timer ifølge de lokale færdselsregler.

  • Med EU-parkeringskortet har du lov til at parkere i op til 24 timer i områder, hvor det er tilladt at parkere mellem tre og 24 timer ifølge de lokale færdselsregler.
  • Parkering i fodgængerområder er tilladt i op til tre timer.
  • Med EU-parkeringskortet har du ifølge de lokale færdselsregler lov til at parkere i parkeringsbåse forbeholdt fysisk handicappede personer. Du skal overholde den maksimalt tilladte parkeringstid for den pågældende parkeringsbås.
  • Du må ikke parkere i parkeringsbåse beregnet til et bestemt formål eller en særlig køretøjstype.

Parkering i parkeringsanlæg

De ovenfor nævnte regler om parkering på veje gælder også for offentlige parkeringsanlæg. Grundejere kan tillade eller forbyde alle personer at parkere på deres grund, herunder personer med et EU-parkeringskort.

Se de vigtigste oplysninger om dette emne

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: