Podnikání
Poslední kontrola: 12/04/2017

Evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením – Švédsko

Obecná pravidla

Parkovací karty poskytují držitelům výjimku pouze z místních dopravních předpisů upravujících parkování. Místní dopravní předpisy jsou obvykle stanoveny úřadem správního území a vyznačeny dopravními značkami.

Na komunikacích a parkovištích jsou parkovací místa vyhrazená speciálně pro osoby se zdravotním postižením označena symbolem osoby na invalidním vozíku.

V některých správních obvodech mohou vozidla označená parkovací kartou parkovat zdarma.

Parkování na komunikacích

V místech, kde je místními dopravními předpisy parkování zakázáno nebo povoleno jen na dobu kratší než tři hodiny, můžete parkovat až po dobu tří hodin.

  • V místech, kde je místními dopravními předpisy parkování povoleno na dobu od tří do 24 hodin, můžete parkovat až po dobu 24 hodin.
  • V pěších zónách smíte parkovat až po dobu tří hodin.
  • Parkovat na parkovacích místech vyhrazených pro osoby se zdravotním postižením je s parkovací kartou povoleno pouze v souladu s místními dopravními předpisy. Musí však být dodržena maximální parkovací doba platná pro dané parkovací místo.
  • Na parkovacích místech určených pro zvláštní účel nebo zvláštní typ vozidla parkovat nesmíte.

Parkování na parkovištích

Pravidla uvedená výše pro parkování na komunikacích platí také na veřejných parkovištích. Majitelé mohou na svém pozemku parkování povolit nebo zakázat, a to včetně vozidel označených touto speciální parkovací kartou.

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: