Nazadnje pregledano: 12/04/2017

Parkirna karta EU za invalide – Švedska

Pogoji parkiranja

Imetnikom parkirnih kart ni treba upoštevati samo lokalnih cestnoprometnih predpisov, ki urejajo parkiranje. Lokalne cestnoprometne predpise navadno določi pristojni krajevni organ, izraženi pa so s prometnimi znaki.

Parkirna mesta na cestah in parkiriščih, posebej rezervirana za invalidne osebe s parkirnimi kartami, so označena s simbolom invalidskega vozička.

Na nekaterih območjih je za imetnike parkirne karte parkiranje brezplačno.

Parkiranje ob cesti

Parkiranje za največ tri ure je dovoljeno na območjih, kjer je po lokalnih cestnoprometnih predpisih parkiranje prepovedano ali dovoljeno za manj kot tri ure.

  • Parkiranje za največ 24 ur je dovoljeno na območjih, kjer je po lokalnih cestnoprometnih predpisih dovoljeno parkirati od treh do 24 ur.
  • Parkiranje na območjih za pešce je dovoljeno za največ tri ure.
  • Parkiranje je dovoljeno na parkirnih mestih, ki so po lokalnih cestnoprometnih predpisih rezervirana za invalidne osebe s parkirnimi kartami. Pri tem je treba upoštevati najdaljši dovoljeni čas parkiranja, ki velja za zadevno parkirno mesto.
  • Na parkirnih mestih, določenih za poseben namen ali vrsto vozila, ne smete parkirati.

Parkiranje na parkirišču

Zgornja pravila o parkiranju ob cesti se uporabljajo tudi za parkirišča. Lastniki zemljišč lahko dovolijo ali prepovejo parkiranje tudi imetnikom parkirne karte.

Glej osnovne informacije o tem področju

Potrebujete pomoč podporne službe?

Obrnite se na specializirane službe za pomoč

Daj to stran v skupno rabo: