Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Ирландия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Паркиране по пътищата

Не паркирайте на пътища, където това е забранено.

Отстъпките по отношение на таксите и времето за паркиране за автомобили с карти за паркиране се различават — проверете на място

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони

Паркиране на паркинги

На някои паркинги се правят отстъпки по отношение на заплащането за автомобили с карти за паркиране.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: