Последна проверка : 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Ирландия

Приложими условия

По пътищата и паркингите паркоместата, запазени за хора с увреждания, са обозначени със символа за инвалидна количка.

Паркиране по пътищата

Не паркирайте на пътища, където това е забранено.

Отстъпките по отношение на таксите и времето за паркиране за автомобили с карти за паркиране се различават — проверете на място

Не шофирайте и не паркирайте в пешеходни зони

Паркиране на паркинги

На някои паркинги се правят отстъпки по отношение на заплащането за автомобили с карти за паркиране.

Проверете съобщенията на паркинга или попитайте служител

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: