Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Irland

Allmänt

På gator och bilparkeringar är parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättning markerade med en rullstolssymbol.

Parkering på gator

Parkera inte på gator där parkering är förbjuden.

Parkeringsavgifter och tidsbegränsningar för bilar med parkeringstillstånd kan variera – kontrollera på plats.

Du får inte köra eller parkera på gågator.

Parkering på bilparkeringar

På vissa parkeringar finns det förmånliga avgifter för dig med parkeringstillstånd.

Läs skyltarna på bilparkeringen eller fråga en parkeringsvakt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: