Pēdējā pārbaude: 12/04/2017

ES invalīdu stāvvietu izmantošanas karte – Īrija

Piemērojamie noteikumi

Ielās un autostāvvietās cilvēkiem ar invaliditāti rezervētās vietas ir apzīmētas ar ratiņkrēsla simbolu.

Auto novietošana ielās

Nenovietojiet automašīnu vietās, kur stāvēšana ir aizliegta.

Stāvēšanas maksas un laika limita atvieglojumi automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, ir atšķirīgi. Pārbaudiet uz vietas

Nebrauciet un nenovietojiet automašīnu gājēju zonās.

Auto novietošana stāvvietās

Dažās autostāvvietās automašīnām, kuru logā ielikta stāvvietu izmantošanas karte, tiek piemēroti maksas atvieglojumi.

Pārbaudiet norādes stāvvietā vai jautājiet apkalpojošajam personālam.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: