Senast kontrollerat: 02/07/2020

Standardformulär för sociala förmåner

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Formulär om dina sociala förmåner när du flyttar inom EU

Är du EU-medborgare och bor eller arbetar i ett annat EU-land än ditt hemland eller har du bott eller arbetat utomlands tidigare? De här formulären hjälper dig att utnyttja dina sociala rättigheter.

Nedanstående formulär ska användas om du är lagligt bosatt i ett EU-land, oavsett medborgarskap.

Formulären finns inte att ladda ner från webbplatsen. Du beställer dem från behörig socialförsäkringsinstitutionen i ditt land.

Formulär

Vad ska jag använda det till?

Var får jag det?

A1

(tidigare
E 101
E 103)

Uppgift om vilken lagstiftning du omfattas av. Du använder intyget för att visa att du betalar socialförsäkringsavgifter i ett annat EU-land – om du är utstationerad eller arbetar i flera länder samtidigt.

Din försäkringskassapdfen i hemlandet

S1

(tidigare
E 106,
E 109 och
E 121 – utfärdas fortfarande av vissa institutioner)

Intyg om din rätt till sjukvård om du inte bor i landet där du är försäkrad. För dig som är utstationerad, gränsarbetare, pensionär eller statligt anställd och dina anhöriga.

Kontakta din försäkringskassa för att ta reda på vem som utfärdar S1-intyget.

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet där du bor.

S2

(tidigare
E 112)

Tillstånd att få planerad vård i ett annat EU- eller Eftaland. Du ska behandlas på samma sätt som invånarna i det landet – du kan få betala en del av kostnaderna genast.

Försäkringskassan

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet dit du åker för att få vård.

S3

Intyg om din rätt till vård i ditt tidigare arbetsland. För dig som är pensionerad gränsarbetare och som inte längre är försäkrad i ditt tidigare arbetsland.

Försäkringskassan

Lämna intyget till en försäkringskassa i det land där du tidigare arbetade som gränsarbetare.

U1

(tidigare
E 301)

Uppgift om de försäkringsperioder som ska ingå i beräkningen av dina arbetslöshetsförmåner.

Arbetsförmedlingen eller försäkringskassanen i det eller de länder där du arbetade senast.

Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du ansöker om arbetslöshetsförmåner.

U2

(tidigare
E 303)

Tillstånd att ta med dig dina arbetslöshetsförmåner när du söker jobb i ett annat land.

Arbetsförmedlingen eller försäkringskassanen i det land där du blev arbetslös.

Lämna intyget till arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb.

U3

Förhållanden som kan påverka din rätt till arbetslöshetsförmåner. Intyget upplyser arbetsförmedlingen i landet som betalar dina förmåner om förändringar som kan påverka dina förmåner.

Arbetsförmedlingen i landet där du söker jobb på grundval av ett U2-intyg.

DA1

(tidigare
E 123)

Ger dig rätt att på vissa villkor få vård för arbetsskador i ett annat EU-land.

Försäkringskassan

Lämna intyget till en försäkringskassa i landet där du vistas.

P1

Sammanfattning av pensionsbeslut som ger en överblick över de beslut som olika institutioner i EU-länderna fattat om du har ansökt om ålders-, efterlevande- eller invaliditetspension.

Den pensionsmyndighet som du ansökte hos.

Myndigheten utfärdar intyget när den har fått uppgift om besluten från de olika myndigheter som har handlagt din ansökan.

Vanliga frågor

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: