Göra affärer
Senast kontrollerat: 25/04/2017

Vanliga frågor - Gäller min bilförsäkring utomlands?

Jag flyttar till ett annat EU-land
 • Det råder stora skillnader mellan försäkringspremierna i de europeiska länderna. Vi har ju en inre marknad. Borde jag då inte kunna teckna min försäkring var jag vill i EU?  

  Prisskillnaderna beror på att försäkringarnas kostnader påverkas av de lokala förhållandena i varje land, t.ex. den lagstadgade ersättningsnivån för olycksoffer, reglerna för civilrättsligt ansvar och kostnaderna för bilreparationer. Premierna kan till och med variera inom ett och samma land beroende på var man bor.

  Försäkringsbolagen måste dessutom uppfylla vissa rättsliga krav för att få sälja försäkringar i länder där de inte har några filialer. Det förklarar varför bolagen helst bara säljer försäkringar via sina filialer eller partnerbolag, och varför det i praktiken kan vara svårt att hitta försäkringsbolag som är intresserade av att erbjuda försäkringar över gränserna.

 • Kan jag behålla min franska bilförsäkring när jag flyttar till Belgien?

  Om du registrerar din bil i Belgien – vilket du måste göra om du stannar längre än sex månader – måste du visa att du är försäkrad. De belgiska myndigheterna är skyldiga att godkänna det franska bolagets försäkringsskydd om bolaget får tillhandahålla sina tjänster i Belgien. Om det franska försäkringsbolaget inte har tillstånd att bedriva verksamhet i Belgien måste du se dig om efter en annan försäkring.

 • Jag har köpt en begagnad bil i Tyskland och vill importera den till Sverige. Ska jag teckna försäkring i Sverige eller Tyskland?

  Normalt ska du teckna en försäkring i det land där bilen är registrerad. Eftersom du är bosatt i Sverige och så småningom vill registrera bilen där, måste du normalt ta en svensk försäkring. Förklara för ditt försäkringsbolag att du behöver försäkringsskydd från och med att du tar över bilen i Tyskland eller får den levererad till Sverige.

 • Jag bor i Spanien och har en spansk bilförsäkring. Bilen kommer att användas av min son under ett år medan han studerar i Portugal. Kan jag behålla min spanska försäkring?  

  Även om bilen fortsätter att vara registrerad i Spanien, bör du höra med ditt försäkringsbolag vad som gäller när bilen används av en familjemedlem som bor i ett annat EU-land. Om din son råkar ut för en olycka i Portugal, kan försäkringsbolaget annars hävda att du inte har informerat dem om en väsentlig ändring av förhållandena.

 • Jag har just flyttat till Finland. Det finska försäkringsbolaget vill inte ge mig rabatt för mina skadefria år i Sverige. Får de göra så?  

  JA – Ett försäkringsbolag får, men måste inte, rabattera premien på grund av skadefrihet. Jämför de olika bolagen i Finland för att hitta ett som ger dig rabatt. Ditt svenska försäkringsbolag är skyldigt att på begäran utfärda ett intyg om dina skadefria år.

Jag är turist
 • Gäller min bilförsäkring när jag gör en bilresa till ett annat EU-land?  

  JA – Din obligatoriska ansvarsförsäkring gäller även när du reser eller tillfälligt vistas i ett annat EU-land. Din försäkring utfärdar ett grönt kort åt dig – antingen automatiskt eller på begäran, beroende på land. Det gröna kortet är ett bevis på att ditt fordon är försäkrat och underlättar skaderegleringen i samband med olyckor. Vilka skador som täcks utöver ansvarsdelen (föraren, sakskador, brand, stöld och annat som ingår i en helförsäkring) beror på ditt försäkringsavtal. Hör med ditt försäkringsbolag.

 • Varför är det så stora skillnader mellan försäkringspremierna i de europeiska länderna?  

  Det beror på att premierna påverkas av de lokala förhållandena i varje land.

  Det råder t.ex. fortfarande stora skillnader mellan de lagstadgade ersättningsnivåerna för olycksoffer, reglerna för civilrättsligt ansvar och kostnaderna för bilreparationer i de olika länderna.

Läs mer på huvudsidan

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: