Podnikanie
Posledná kontrola: 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Platnosť poistenia motorového vozidla

Žijem v inej krajine EÚ
 • Ceny poistiek na autá sa medzi jednotlivými európskymi krajinami líšia. Je to tak, že ak máme jednotný trh, môžem uzatvoriť poistku v inej krajine EÚ?  

  Dôvod, prečo sa ceny poistiek tak líšia je ten, že náklady poisťovní závisia od miestnych podmienok v každej krajine, ako sú výška odškodného priznávaného zraneným osobám, pravidlá zodpovednosti za škodu a ceny opráv vozidiel. Dokonca aj v rámci jednej krajiny sa ceny poistiek môžu líšiť v závislosti od lokality, kde žijete.

  Poisťovne musia aj v prípade, že chcú ponúkať poistné produkty v krajine, kde nepôsobia, dodržiavať určité zákonné povinnosti. Z tohto dôvodu poisťovne väčšinou pôsobia cez miestne pobočky alebo partnerov a pravdepodobne v praxi nebude jednoduché nájsť poisťovňu, ktorá bude ochotná vám ponúknuť cezhraničné poistné služby.

 • Môžem si auto nechať poistené v mojej súčasnej francúzskej poisťovni aj po presťahovaní sa do Belgicka?

  Keď si auto budete registrovať v Belgicku, čo by ste mali spraviť v prípade, že tam budete bývať dlhšie ako 6 mesiacov – budete musieť preukázať zákonné poistenie svojho auta. Belgické orgány budú musieť prijať poistku každej francúzskej poisťovne, ktorá má povolenie na poskytovanie služieb v Belgicku. Avšak v prípade, že vaša francúzska poisťovňa takéto povolenie nemá, budete si musieť zabezpečiť iné poistenie.

 • V Nemecku som si kúpil ojazdené auto a chcem sa na ňom odviezť do Francúzska. Mám uzatvoriť poistku vo Francúzsku alebo v Nemecku?

  Za bežných okolností uzatvárate poistku v krajine, kde sa auto registruje (prihlasuje). Keďže žijete vo Francúzsku a tam si auto aj pravdepodobne prihlásite, mali by ste si vybrať francúzsku poisťovňu. Mali by ste jasne vysvetliť, že potrebujete poistné krytie od momentu prevzatia auta v Nemecku alebo od momentu jeho odoslania, keď si ho necháte dodať do Francúzska.

 • Môžem si auto nechať poistené v Španielsku, kde bývam, v čase, keď ho bude môj syn používať v Portugalsku, kde je na ročnom študijnom pobyte?  

  Aj keď vaše auto ostáva registrované v Španielsku, mali by ste si preveriť poistné podmienky a zistiť, či sa vaša poistka vzťahuje na prípad, že auto používa váš rodinný príslušník počas pobytu v inej krajine EÚ. Inak sa vám môže stať, že v prípade nehody v Portugalsku, bude vaša poisťovňa namietať, že ste ich neinformovali o podstatnej zmene podmienok.

 • Poisťovateľ vo Fínsku, kam som sa práve presťahovala, ma chce poistiť ako začínajúceho vodiča a odmieta zohľadniť môj bezškodový priebeh v Taliansku, kde som doteraz žila. Môže takto postupovať?  

  ÁNO – Nič mu v tom nebráni. Vy sa však môžete informovať v iných fínskych poisťovniach, či niektorá nezohľadní váš bezškodový priebeh v Taliansku. Vaša doterajšia talianska poisťovňa vám na požiadanie musí vystaviť záznam o bezškodovom priebehu poistenia.

Som turista
 • Platí moja poistka, aj keď vycestujem do inej krajiny EÚ?  

  ÁNO – Vaša zákonná poistka (poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel) platí, aj keď dočasne vycestujete od inej krajiny EÚ. Zelená karta, ktorú vám poskytne vaša poisťovňa (automaticky alebo na požiadanie v závislosti od domovskej krajiny), vám uľahčí preukázanie zákonného krytia a uplatnenie nároku v prípade nehody v zahraničí. Rozsah doplnkového poistného krytia automobilu alebo pasažierov (pre prípad požiaru, krádeže vecí z auta atď., ktoré bývajú súčasťou tzv. havarijného poistenia) závisí od vašej poistnej zmluvy. Informujte sa o podrobnostiach vo vašej poisťovni.

 • Prečo sú také rozdiely v cenách poistiek na autá medzi európskymi krajinami?  

  Pretože ceny stále v značnej miere závisia od miestnych podmienok v tej ktorej krajine.

  Napríklad vo výške odškodného priznávaného zraneným osobám, režimoch zodpovednosti za škodu a cien opráv vozidiel sú stále medzi krajinami veľké rozdiely.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Právne predpisy EÚ

Potrebujete viac informácií o pravidlách, ktoré platia v konkrétnej krajine?

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: