Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 25/04/2017

KKK - Liikluskindlustuse kehtivus

Elan teises ELi liikmesriigis
 • Liikluskindlustuse maksumus on Euroopas riigiti väga erinev. Kuna tegemist on ühtse turuga, siis saan ma ju kindlustuse osta ka mõnest teises ELi liikmesriigist?  

  Hinnavahe põhjus seisneb selles, et kulusid mõjutavad riikide erinevad kohalikud tingimused (nt kannatanutele ettenähtud minimaalsed hüvitissummad, tsiviilvastutuse kord ning sõidukiparanduse maksumus). Isegi riigi erinevates osades võivad hinnad erineda.

  Kindlustusettevõtjad peavad täitma teatavaid õiguslikke kohustusi, kui nad soovivad müüa kindlustust ELi liikmesriikides, kus neil ei ole peakontorit ega filiaale. See selgitab, miks kindlustusettevõtjad tegutsevad tavapäraselt kohalike filiaalide või partnerite kaudu, ning miks teil võib tekkida raskusi piiriüleseid kindlustusteenuseid pakkuva kindlustusandja leidmisega.

 • Kas minu auto kindlustajaks võib jääda minu praegune Prantsusmaa kindlustusandja ka juhul, kui asun elama Belgiasse?

  Oma autot Belgias registreerides (peate seda tegema, kui teil on kavas sinna jääda kauemaks kui 6 kuuks) peate tõendama, et teil on kehtiv kindlustuskaitse. Belgia ametiasutused peavad tunnustama kindlustuskaitset, mida pakub Prantsusmaa mis tahes kindlustusettevõtja, kellel on õigus Belgias oma teenuseid pakkuda. Kui teie Prantsusmaa kindlustusettevõtjal ei ole Belgias tegutsemiseks luba, siis peate leidma teise kindlustusandja.

 • Ostsin Saksamaalt kasutatud auto ning soovin sellega tagasi Prantsismaale sõita. Kas peaksin liikluskindlustuse ostma Prantsusmaalt või Saksamaalt?

  Reeglina tuleb kindlustus osta riigis, kus auto on registreeritud. Kuna te elate Prantsusmaal ning peate niikuinii oma auto seal registreerima, siis peate valima Prantsusmaa kindlustusandja. Peate oma kindlustusandjale selgitama, et vajate kindlustuskaitset hetkest, mil saate auto Saksamaal enda valdusse või hetkest, mil see teie poole teele saadetakse (kui olete valinud sellise võimaluse).

 • Kas mu auto võib olla jätkuvalt kindlustatud minu elukohariigis Hispaanias, juhul kui seda kasutab aasta aega minu Portugalis õppiv poeg?  

  Kuigi teie auto jääb registreerituks Hispaanias, peaksite oma kindlustuslepingust kontrollima, kas see hõlmab olukorda, mil auto tegelik kasutaja on teises ELi liikmesriigis ajutiselt elav pereliige. Muidu võib juhtuda nii, et kui teie poeg satub Portugalis viibides liiklusõnnetusse, võib teie kindlustusandja nõude vaidlustada seetõttu, et te ei teavitanud teda muutunud olukorrast.

 • Asusin just elama Soome ning minu siinne kindlustusandja soovib mind kindlustada kui algajat sõidukijuhti ning ignoreerib mu kindlustusnõueteta perioodi Itaalias, kus ma varem elasin.  Kas neil on selleks õigus?  

  JAH — neil on selleks õigus, kuid tutvuge erinevate pakkumistega ning võib-olla leiate mõne teise Soome kindlustusandja, kes võtab arvesse teie kindlustusnõueteta perioodi Itaalias. Teie Itaalia kindlustusandja peab taotluse korral teile esitama väljavõtte teie nõuete ajaloost.

Olen turist
 • Kas mu liikluskindlustuskaitse kehtib ka mõnes teises ELi liikmesriigis reisimise ajal?  

  JAH — teie kohustuslik vastutuskindlustus kehtib ka siis, kui reisite teise ELi liikmesriiki või peatute seal ajutiselt. Teie kindlustusandja väljastatud (sõltuvalt kindlustajariigist kas automaatselt või teie taotluse alusel) roheline kaart muudab välismaal liiklusõnnetusse sattumise korral nõude esitamise lihtsamaks. Muu kindlustuskaitse, mis hõlmab teie autole või teile endale tekitatud kahju (tulekahju, vargus jne, mis sisaldub üldises kindlustuses), sõltub teie lepingu üksikasjadest ning selles asjus peate pöörduma oma kindlustusandja poole.

 • Miks on liikluskindlustuse maksumus Euroopas riigiti väga erinev?  

  Sellepärast et kohalikud tingimused liikmesriikides mõjutavad jätkuvalt märkimisväärselt hindu.

  Näiteks on kannatanutele ettenähtud hüvitised, tsiviilvastutuse kord ja sõidukiparanduse maksumus riigiti jätkuvalt väga erinevad.

Lisateave selle teema kohta

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: