Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/04/2017

Spørgsmål og svar - Universitetsgebyrer og økonomisk støtte

 • Jeg er dansker og vil gerne læse i Tyskland – men det tyske universitet siger, at jeg skal betale undervisningsafgift. Er EU-borgere, som læser i et andet EU-land, ikke fritaget for undervisningsafgifter?

  NEJ – EU-retten fritager dig ikke fra undervisningsafgifter! Den siger derimod, at du skal have samme behandling som borgerne i det land, du vil læse i. Hvis tyske studerende skal betale undervisningsafgift, så skal du også.

 • Jeg er fra Frankrig og vil gerne læse i Irland. Når irske statsborgere ikke skal betale undervisningsafgift for at gå på universitetet, har jeg så også ret til at blive fritaget?

    JA – EU-retten siger, at alle EU-borgere har ret til at benytte værtslandets uddannelsessystem på samme vilkår som landets egne borgere. Det betyder, at franskmænd skal behandles på lige fod med irske studerende, når det gælder undervisningsafgifter.

 • Mit universitet i Skotland afkræver mig (som er englænder) højere undervisningsafgift, end skotterne selv og studerende fra andre EU-lande betaler. Er der ikke tale om forskelsbehandling, som EU kan gøre noget ved?

  NEJ – Eftersom der er tale om forholdet mellem Det Forenede Kongerige og landets egne borgere, er det et rent internt anliggende, som ikke er omfattet af EU-retten.

 • Jeg er tjekke og har boet i Storbritannien, siden jeg var 12. Jeg vil gerne gå på universitetet her, men har kun råd, hvis jeg får uddannelsesstøtte. Skal jeg søge i Tjekkiet eller Storbritannien?

  I første række i Storbritannien – EU-landene skal give samme støtte til statsborgere fra andre EU-lande, der er fastboende, som til deres egne borgere. Man er fastboende efter 5 års uafbrudt ophold. Så hvis du har boet i Storbritannien i mindst 5 år på den dato, hvor undervisningen starter, er du berettiget til samme uddannelsesstøtte som britiske studerende.

 • Jeg er fra Polen, hvor jeg lige er blevet færdig som bachelor. Nu vil jeg tage en mastergrad i Frankrig. Kan jeg få SU i Polen eller Frankrig?

  MÅSKE – EU-landene er ikke forpligtet til at give uddannelsesstøtte eller -lån til studerende fra andre EU-lande. De er heller ikke forpligtet til at støtte deres egne statsborgere, hvis de vælger at læse i udlandet.

  Beslutningen er helt op til de pågældende landes myndigheder. Nogle landes uddannelsesstøtte begrænser deres borgeres muligheder for at læse i udlandet.

  Kontakt myndighederne i begge lande for at finde ud af, om de vil give dig støtte.

 • Mister jeg min SU, hvis jeg tager til udlandet for at læse?

  MULIGVIS – Myndighederne i dit hjemland afgør, om de vil give dig uddannelsesstøtte til at læse i udlandet. Spørg dem, hvordan reglerne er.

  Hvis du kan få uddannelsesstøtte fra dit hjemland, skal myndighederne imidlertid sørge for, at støttereglerne ikke begrænser din frie bevægelighed unødigt.

 • Jeg er østriger og læser jura på fuld tid i Storbritannien. Jeg har søgt om studielån og -støtte, men fik afslag. Har jeg ret til økonomisk støtte i Storbritannien på lige fod med britiske studerende?

  NEJ – Du har ret til de samme tilskud til dækning af undervisningsafgift som britiske statsborgere, men du har ikke automatisk ret til uddannelsesstøtte på lige fod med britiske statsborgere. EU-landene er ikke forpligtet til at give støtte til personer, som ikke har fast ophold, medmindre de er arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende (eller personer, der har bevaret denne status), samt deres familiemedlemmer.
 • Jeg er franskmand og vil gerne læse i Tjekkiet. Skal jeg have fast bopæl i Tjekkiet for at kunne opnå de samme undervisningsafgifter som tjekkiske studerende?

  NEJ – Som fransk studerende i Tjekkiet kan du ifølge EU-retten ikke blive afkrævet højere undervisningsafgift end tjekkiske statsborgere. Men du er muligvis ikke berettiget til uddannelsesstøtte fra de tjekkiske myndigheder, medmindre du er fastboende.
 • Kan en skole i EU afkræve borgere fra andre lande højere undervisningsafgift end landets egne borgere? Kan en skole i Polen f.eks. afkræve en britisk statsborger højere undervisningsafgift end en polsk?

  NEJ –   Skoler i EU må ikke diskriminere på grundlag af nationalitet, så i dette tilfælde må en polsk skole ikke afkræve en brite højere afgift end den, de polske studerende betaler.
 • Jeg er tjekke og har boet og arbejdet i Storbritannien i halvandet år.  Jeg søgte om uddannelsesstøtte, men fik et lavere beløb, fordi jeg er vandrende arbejdstager. Har jeg ikke krav på fuld støtte?

  MÅSKE – Du kan være berettiget til uddannelsesstøtte, hvis uddannelsen er forbundet med dit tidligere arbejde. I så fald har du samme rettigheder til støtte som en britisk studerende. Støttens størrelse afhænger af husstandens indtægt: jo højere indtægt, desto lavere støtte.

 

Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Universitetsgebyrer og økonomisk støtte
EU-lovgivning
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning