Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 25/04/2017

Časté otázky - Školné a finanční pomoc

 • Jsem český občan a chci studovat v Německu. Univerzita, na kterou jsem se tam obrátil, mi ale sdělila, že budu muset platit školné. Státní příslušníci členských zemí EU jsou nicméně v zahraničí od placení školného osvobozeni, že je to tak?

  NE – Z právních předpisů nevyplývá nic, co by vás zbavilo povinnosti platit školné! V platných předpisech EU se uvádí, že s vámi musí být zacházeno stejně jako s občany země, ve které chcete studovat. Jestliže tedy němečtí studenti platí školné, pak ho musíte platit i vy.

 • Jsem Slovenka a chci studovat v Irsku. Irští občané na irských univerzitách školné neplatí, takže ani já jej platit nemusím. Mám pravdu?

   ANO – Podle práva EU mají všichni státní příslušníci členských států nárok využívat vzdělávací systém hostitelské země za stejných podmínek jako její občané. V tomto konkrétním případě ohledně školného to znamená, že se slovenskými občany musí být zacházeno stejně jako s irskými studenty.

 • Jsem Angličanka a moje univerzita ve Skotsku po mně chce, abych platila vyšší školné než Skotové a studenti z jiných zemí Unie. Nejde o případ diskriminace, se kterým by mi mohla EU pomoci?

  NE – Případ se týká vztahu mezi Spojeným královstvím a jeho občany. Jde o vnitrostátní záležitost, která nemá žádnou spojitost s evropským právem.

 • Jsem česká občanka a od svých dvanácti let žiju ve Spojeném království. Chtěla bych se zde přihlásit na vysokou školu, ale můžu si to dovolit, pouze pokud získám stipendium. Na koho bych se s žádostí o stipendium měla obrátit – na české nebo britské úřady?

  Měla byste se obrátit na britské úřady. Vlády členských států EU mají povinnost podporovat státní příslušníky ostatních zemí Unie, kteří mají na jejich území trvalý pobyt, stejným způsobem jako své občany. Za trvalý pobyt se považuje nepřerušený pobyt v délce nejméně 5 let. Jestliže jste tedy v Británii žila minimálně 5 let před zahájením prvního semestru, máte nárok na stejnou podporu při studiu jako britští studenti.

 • Jsem Polák a právě jsem dokončil bakalářské studium na vysoké škole v Polsku. Magisterský titul bych chtěl získat ve Francii. Mám od polského nebo francouzského státu nárok na stipendium?

  MOŽNÁ – Členské státy nemají povinnost poskytovat stipendia ani půjčky studentům z jiných zemí EU. Rovněž nejsou povinny finančně podporovat své občany, kteří studují v zahraničí.

  O těchto věcech rozhodují jenom vlády jednotlivých zemí. Některé státy poskytují pouze podporu při studiu, což možnosti jejich občanů studovat v zahraničí omezuje.

  Pokud se chcete dozvědět, jakou pomoc vám jednotlivé země mohou nabídnout, obraťte se na příslušné úřady.

 • Jestliže odjedu studovat na univerzitu do zahraničí, ztratím nárok na podporu při studiu na své domovské vysoké škole?

  PRAVDĚPODOBNĚ ANO – Vaše úřady vám v určitém případě mohou podporu na studium v zahraničí přidělit. Jakými pravidly se v této situaci řídí, vám nejlépe vysvětlí na příslušném úřadě.

  Jestliže vám úřady finanční podporu poskytnou, musí zajistit, aby pravidla způsobilosti neoprávněně neomezovala vaši svobodu pohybu.

 • Jsem rakouský občan a ve Spojeném království studuju právo v rámci řádného studia. Požádal jsem o půjčku na školné a podporu při studiu. Ty mi však byly zamítnuty. Mám nárok na finanční pomoc ve Spojeném království na stejném základě jako britští studenti?

  NE – Máte nárok na stejná stipendia pokrývající školné jako britští státní příslušníci, ale nemáte automaticky právo na podporu při studiu na témže základě jako oni. Členské státy nejsou povinny přiznat podporu při studiu lidem, kteří nemají na jejich území obvyklé bydliště, pokud nejsou považováni za zaměstnance nebo osoby samostatně výdělečně činné (nebo osoby ponechávající si tento status) a jejich rodinné příslušníky.
 • Jsem Francouzka a ráda bych studovala v České republice. Budu muset mít bydliště v České republice, aby se na mě vztahovalo stejné školné, jako platí čeští studenti?

  NE – Jako francouzská státní příslušnice studující v České republice pro vás z právních předpisů EU vyplývá, že vám nelze předepsat vyšší školné než českým studentům. Je však možné, že pokud nebudete mít v České republice trvalé bydliště, české orgány vám neposkytnou podporu při studiu.
 • Může škola v EU požadovat po cizím státním příslušníkovi vyšší školné než po občanu státu, v němž se nachází? Může například škola v Maďarsku předepsat občanu Británie vyšší školné než školné, které platí Maďaři?

  NEŠkoly v EU nemohou diskriminovat na základě státní příslušnosti, takže není možné, aby na maďarské škole platil britský občan vyšší školné než státní příslušník Maďarska.
 • Jsem Čech. Rok a půl už žiju a pracuju ve Spojeném království.  Zažádal jsem si o studentský grant. S odůvodněním, že jsem migrující pracovník, mi byl grant nabídnut pouze v omezené výši. Mám na grant v plné výši nárok, nebo ne?

  MOŽNÁ – Na studentský grant byste mohl mít nárok, pokud se vaše studium vztahuje k vašemu předchozímu zaměstnání. V takovém případě byste měl stejné právo na grant jako britští studenti. Výše grantu závisí na příjmu domácnosti: čím vyšší je tento příjem, tím je grant nižší.

 

Zobrazit obecné informace k tomuto tématu
Školné a finanční pomoc
Právní předpisy EU
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství