Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 25/04/2017

Vanliga frågor - Akademiska studier – avgifter och studiemedel

 • Jag är dansk och vill studera i Tyskland, men universitetet där säger att jag måste betala en undervisningsavgift. Har inte EU-medborgare rätt att slippa avgiften när man studerar i ett annat EU-land?

  NEJ – EU-reglerna ger dig inte rätt att slippa undervisningsavgifterna utomlands! Reglerna säger bara att du ska behandlas på samma sätt som landets egna invånare. Om de tyska studenterna måste betala en avgift måste du också det.

 • Jag kommer från Frankrike och vill studera på Irland. De irländska studenterna behöver inte betala någon undervisningsavgift. Slipper jag också betala?

  JA – Enligt EU:s regler har alla EU-medborgare rätt att utnyttja värdlandets utbildningssystem på samma villkor som landets egna invånare. Det betyder alltså att franska studenter ska behandlas på samma sätt som de irländska när det gäller undervisningsavgiften.

 • Mitt universitet i Skottland tar ut högre avgifter av mig (som är från England) än av skottarna och studenter från övriga EU-länder. Är inte det diskriminering som EU kan göra något åt?

  NEJ – Eftersom det gäller förhållandet mellan Storbritannien och dess invånare är det en intern fråga som inte har något att göra med EU-lagstiftningen.

 • Jag är från Tjeckien och har bott i Storbritannien sedan jag var 12 år. Jag skulle vilja gå på universitetet här men har bara råd om jag får studiemedel. Var ska jag ansöka – hos de tjeckiska eller de brittiska myndigheterna?

  Hos de brittiska myndigheterna. EU-länderna måste ge utländska EU-medborgare som är permanent bosatta i landet samma stöd som de egna medborgarna får. Permanent bosatt innebär att du har bott i landet i minst fem år i rad. Om du har bott i Storbritannien i minst fem år då kursen börjar har du alltså rätt till samma studiemedel som brittiska studenter.

 • Jag är från Polen, har just tagit en polsk kandidatexamen och vill nu gå en masterutbildning i Frankrike. Har jag rätt till studiemedel från Polen eller Frankrike?

  KANSKE – EU-länderna måste inte ge utländska studenter bidrag eller lån. De är inte heller skyldiga att ge de egna invånarna studiemedel för utlandsstudier.

  Det är helt och hållet de enskilda ländernas beslut. En del länders studiemedelssystem kan därmed begränsa invånarnas möjlighet att studera utomlands.

  Kontakta myndigheterna i båda länderna för att ta reda på vad du har rätt till.

 • Blir jag av med mitt studiemedel om jag studerar utomlands?

  KANSKE – Myndigheterna i ditt land bestämmer själva vad som gäller vid utlandsstudier. Hör med dem vad som gäller.

  Men om myndigheterna beviljar studiemedel för utlandsstudier får deras villkor inte begränsa din rätt att studera var du vill i EU.

 • Jag är från Österrike och studerar juridik på heltid i Storbritannien. Jag fick avslag på min ansökan om lån till undervisningsavgiften och studiemedel. Har jag samma rätt till ekonomiskt stöd i Storbritannien som brittiska studenter?

  NEJ – Du har samma rätt till bidrag för att täcka kursavgifterna som brittiska studenter, men du har inte automatiskt rätt till bidrag till ditt uppehälle på samma villkor som brittiska medborgare. EU-länderna är inte skyldiga att bevilja personer som inte betraktas som stadigvarande bosatta sådana bidrag. Arbetstagare, egenföretagare och deras familjemedlemmar har däremot rätt till bidrag.
 • Jag är från Frankrike och skulle vilja studera i Tjeckien. Måste jag bli tjeckisk medborgare för att få rätt till samma avgifter som de tjeckiska studenterna?

  NEJ – Enligt EU-reglerna ska du som fransk medborgare och student i Tjeckien inte behöva betala högre avgifter än tjeckiska medborgare. Däremot har du kanske inte rätt till studiemedel från de tjeckiska myndigheterna om du inte är fast bosatt i Tjeckien.
 • Får en skola i ett EU-land ta ut högre undervisningsavgifter från utlänningar än från landets medborgare? Kan till exempel en skola i Polen kräva högre avgifter av en brittisk medborgare än av en polsk medborgare?

  NEJ –   Skolor i EU får inte diskriminera sina elever på grund av nationalitet. En polsk skola får alltså inte ta ut högre avgifter av en brittisk medborgare än av sina polska elever.
 • Jag är från Tjeckien och bor och arbetar i Storbritannien sedan ett och ett halvt år tillbaka. Jag har ansökt om studiemedel, men fick ett reducerat bidrag med motiveringen att jag var en migrerande arbetstagare. Har jag inte rätt till hela studiemedlet?

  KANSKE – Du kan ha rätt till studiemedel om din utbildning är kopplad till ditt tidigare arbete. I så fall har du kanske samma rätt till bidrag som en brittisk student. Bidragsbeloppet beror på hushållsinkomsten – ju högre inkomst, desto lägre bidrag.

 

EU-lagstiftning
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd