Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Университетски такси и финансова помощ

 • Аз съм от Дания и искам да уча в Германия, но университетът, към който се обърнах, ме информира, че ще трябва да плащам такса за обучение. Гражданите на ЕС, учещи в друга държава от Съюза, не са ли освободени от такси?

  НЕ - правото на ЕС не ви освобождава от такси за обучение! В него се посочва, че отношението към вас трябва да бъде същото както към гражданите на страната, в която искате да учите. В този случай, ако германските студенти трябва да плащат такси за обучение, и вие трябва да плащате такива.

 • Аз съм от Франция и искам да уча в Ирландия. Тъй като ирландците не плащат такси в местните университети, имам ли право и аз да не плащам такса?

   ДА - съгласно законодателството на ЕС, всички граждани на Съюза имат право да използват образователната система на приемащата страна при същите условия като нейните граждани. Това означава, че френските граждани трябва да бъдат третирани като ирландските студенти по отношение на таксите за обучение.

 • Моят университет в Шотландия иска да плащам (аз съм от Англия) по-високи такси от тези, които плащат студентите от Шотландия и други страни от ЕС. Това не е ли случай на дискриминация, при който ЕС може да ми помогне?

  НЕ — това е свързано с отношенията между Великобритания и нейните граждани. Това е въпрос на вътрешна политика и няма връзка с правото на ЕС.

 • Аз съм от Чехия, но живея във Великобритания от 12-годишна възраст. Искам да уча в британски университет, но мога да си го позволя само ако имам стипендия. От кого трябва да поискам стипендия - от чешките или от британските власти?

  На първо място от британските власти - държавите от ЕС трябва да оказват на гражданите на ЕС, които са постоянно пребиваващи в страната, същата помощ като тази, която оказват на своите граждани. Постоянно пребиваване означава 5 години непрекъснато пребиваване. Това означава, че ако сте живели във Великобритания 5 или повече години към датата, на която започва обучението ви, имате право на същата стипендия за издръжка като британските студенти.

 • Аз съм от Полша, току-що получих бакалавърска степен там и искам да уча за магистър във Франция. Имам ли право на студентска стипендия от Полша или от Франция?

  МОЖЕ БИ - Държавите от ЕС не са задължени да предоставят стипендии или заеми на студенти от други държави. Също така те не са задължени да подпомагат гражданите на своите страни, ако те решат да учат в чужбина.

  Тези решения се вземат изцяло по преценка на съответните правителства: стипендиите за издръжка, отпускани от някои държави, ограничават възможностите на техните граждани да учат в чужбина.

  Свържете се с властите в двете страни, за да разберете каква помощ могат да ви окажат.

 • Ще изгубя ли стипендията за издръжка от моята държава, ако отида да уча в чужбина?

  ВЕРОЯТНО - Вашата държава може да реши дали да ви отпусне стипендия за издръжка, ако отидете да учите в чужбина: попитайте какви са правилата в това отношение.

  Ако вашата държава ви предостави помощ, тя трябва да гарантира, че правилата за нейното отпускане не представляват необосновано ограничение на вашата свобода за придвижване.

 • Аз съм австрийски гражданин, който учи редовно право в Обединеното кралство. Кандидатствах за заем за таксата за обучение и стипендия за издръжка, но исканията ми бяха отхвърлени. Имам ли право на финансова помощ в Обединеното кралство на същата основа като британските студенти?

  НЕ - имате право на същите стипендии за покриване на таксите за обучение като британските граждани, но нямате автоматично право на стипендия за издръжка като британските граждани. Държавите от ЕС не са задължени да предоставят помощ за издръжка на хората, които не са обичайно пребиващи, освен ако те не попадат в една от следните категории: работници, самостоятелно заети лица (или лица, които запазват такъв статус), и членове на техните семейства.
 • Аз съм от Франция и искам да уча в Чешката република. Ще трябва ли да стана жител на Чешката република, преди да имам право на същите такси като чешките студенти?

  НЕ - като френски гражданин, обучаващ се в Чешката република, съгласно законите на ЕС от вас не могат да изискват по-високи такси за обучение от тези, които плащат чешките граждани. Възможно е обаче да нямате право на стипендия за издръжка от чешките власти, ако не сте постоянно пребиваващ.
 • Учебно заведение със седалище в ЕС може ли да изисква от чужд гражданин по-високи такси за обучение отколкото от гражданите на своята страна? Например, учебно заведение в Полша може ли да начислява на британски гражданин по-висока такса за обучение от таксата, която заплащат полските гражданин?

  НЕ -   училищата в ЕС не могат да правят разлика въз основа на националност, така че в този случай полско училище не може да начислява на британски гражданин по-високи такси за обучение от таксите, които плащат полските учащи.
 • Аз съм от Чехия, но живея и работя в Обединеното кралство в продължение на година и половина.  Кандидатствах за стипендия, но ми отпуснаха по-малка сума пари, въз основа на това, че съм бил работник мигрант. Нямам ли право да получавам стипендия в пълен размер?

  МОЖЕ БИ — можете да получите право на студентска стипендия, ако обучението ви е свързано с предишната ви работа. В този случай бихте имали същото право на стипендия като британските студенти. Размерът на стипендията зависи от дохода на домакинството: колкото по-висок е доходът, толкова по-ниска е стипендията.

 

Вижте основната информация по темата
Университетски такси и финансова помощ
Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети