Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 25/04/2017

Usein kysyttyä - Korkeakoulujen lukukausimaksut ja taloudellinen tuki

 • Olen tanskalainen ja haluaisin opiskella Saksassa. Sikäläisen yliopiston mukaan minun pitäisi kuitenkin maksaa lukukausimaksu. Eivätkö toisessa EU-maassa opiskelevat EU-kansalaiset olekaan vapautettuja lukukausimaksuista?

  EIVÄT – EU-lainsäädännön mukaan et saa vapautusta kaikista lukukausimaksuista. Laissa sanotaan vain, että sinua on kohdeltava samoin kuin opiskelumaasi omia kansalaisia. Jos lukukausimaksuja vaaditaan myös saksalaisilta opiskelijoilta, silloin sinunkin on maksettava niitä.

 • Olen ranskalainen ja haluaisin opiskella Irlannissa. Irlantilaiset yliopistot eivät veloita lukukausimaksuja Irlannin kansalaisilta, joten onko minullakin oikeus saada vapautus?

   KYLLÄ – EU:n lainsäädännön perusteella kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus käyttää isäntämaan koulutusjärjestelmää samoilla ehdoilla, jotka koskevat maan omia kansalaisia. Tässä tapauksessa tämä tarkoittaa, että Ranskan kansalaisia on kohdeltava lukukausimaksun osalta samoin kuin irlantilaisia opiskelijoita.

 • Olen englantilainen, mutta käyn yliopistoa Skotlannissa. Yliopisto perii minulta suurempia maksuja kuin skotlantilaisilta tai muista EU-maista tulevilta opiskelijoilta. Eikö kyseessä ole syrjintätapaus, jossa EU voi auttaa minua?

  EI – Kyse on Yhdistyneen kuningaskunnan ja sen omien kansalaisten välisistä suhteista, jolloin tilanne on kokonaan maan sisäinen, eikä siihen sovelleta EU:n lainsäädäntöä.

 • Olen tšekki ja olen asunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa 12-vuotiaasta lähtien. Haluaisin mennä täällä yliopistoon, mutta minulla on varaa siihen vain, jos saan opintotukea. Mistä minun pitäisi hakea opintotukea – Tšekistä vai Yhdistyneestä kuningaskunnasta?

  Ensisijaisesti Yhdistyneestä kuningaskunnasta – EU-maiden on myönnettävä maassa pysyvästi oleskeleville muiden EU-maiden kansalaisille samat tuet kuin omille kansalaisilleen. Pysyvä oleskelu tarkoittaa viiden vuoden keskeytyksetöntä oleskelua. Jos siis olet asunut Yhdistyneessä kuningaskunnassa vähintään viisi vuotta ennen opintojesi alkamista, voit hakea samaa tukea opintoja varten kuin brittiläiset opiskelijat.

 • Olen puolalainen ja suoritin juuri alemman korkeakoulututkinnon Puolassa. Nyt haluaisin suorittaa maisterintutkinnon Ranskassa. Onko minulla oikeus saada opintotukea Puolasta tai Ranskasta?

  EHKÄ – EU-maiden ei tarvitse myöntää opintorahaa tai -lainoja muista EU-maista tuleville opiskelijoille. Niiden ei ole myöskään pakko myöntää tukea omille kansalaisilleen, jos nämä haluavat opiskella ulkomailla.

  Päätökset riippuvat kokonaan maiden omasta harkinnasta, ja joidenkin maiden opintotuessa rajoitetaan tukea saavien kansalaisten mahdollisuuksia opiskella ulkomailla.

  Ota yhteyttä molempien maiden viranomaisiin ja ota selvää, millaista tukea sinulla on mahdollisuus saada.

 • Menetänkö oman maani opintotuen, jos lähden opiskelemaan ulkomaille?

  EHKÄ – Kotimaasi saa itse päättää, myöntääkö se opintotukea ulkomailla opiskelevalle. Kysy asiaa maasi opintotukiviranomaisilta.

  Jos saat tukea kotimaastasi, on kotimaasi myös huolehdittava siitä, etteivät tuen myöntämistä koskevat säännöt rajoita perusteettomasti liikkumisvapauttasi.

 • Olen itävaltalainen ja opiskelen oikeustiedettä kokopäiväisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hain lukukausimaksujen kattamiseen tarkoitettua lainaa ja opintotukea, mutta hakemukseni hylättiin. Onko minulla oikeus taloudelliseen tukeen Yhdistyneessä kuningaskunnassa samoin ehdoin kuin brittiläisillä opiskelijoilla?

  EI – Sinulla on oikeus lukukausimaksujen osalta samaan tukeen kuin brittiläisillä opiskelijoilla, mutta sinulla ei automaattisesti ole oikeutta saada tukea toimeentuloon samoin perustein kuin heillä. EU-mailla ei ole velvollisuutta myöntää toimeentuloon tarkoitettua tukea henkilöille, jotka eivät asu vakinaisesti maassa, ellei kysymys ole työntekijöistä, itsenäisistä ammatinharjoittajista (tai henkilöistä, joilla säilyy tällainen asema) ja heidän perheenjäsenistään.
 • Olen ranskalainen ja haluaisin opiskella Tšekissä. Onko minun siirrettävä vakinainen asuinpaikkani Tšekkiin, jotta minulta perittäisiin sama lukukausimaksu kuin tšekkiläisiltä opiskelijoilta?

  EI – Koska olet Tšekissä opiskeleva Ranskan kansalainen, EU-sääntöjen mukaan sinulta ei voida periä korkeampia lukukausimaksuja kuin Tšekin kansalaisilta. Saattaa kuitenkin olla, ettei sinulla ole oikeutta opintotukeen Tšekistä, ellet asu siellä vakinaisesti.
 • Voiko EU:ssa toimiva oppilaitos periä muilta kuin oman maan kansalaisilta korkeampia lukukausimaksuja? Esimerkiksi voiko puolalainen oppilaitos veloittaa brittiläiseltä opiskelijalta korkeampia lukukausimaksuja kuin puolalaiselta?

  EIEU-maiden oppilaitokset eivät saa syrjiä opiskelijoita kansalaisuuden perusteella. Puolalainen oppilaitos ei siis saa periä brittiläiseltä opiskelijalta korkeampia lukukausimaksuja kuin puolalaiselta.
 • Olen tšekki ja olen asunut ja työskennellyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa puolentoista vuoden ajan.  Hain opintotukea, jolloin sain kuulla, että myönnettävä tuki olisi alhaisempi, koska olin siirtotyöläinen. Eikö minulla pitäisi olla oikeus täyteen opintotukeen?

  EHKÄ – Sinulla voi olla oikeus opintotukeen, jos opintosi liittyvät aiempaan työhösi. Tällöin sinulla olisi sama oikeus opintotukeen kuin brittiläisellä opiskelijalla. Opintotuen määrä riippuu kotitalouden tuloista niin, että ansiotulojen kasvaessa opintotuki pienenee.

 

EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa