Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 30/06/2017

KKK - Abielu

 • Abiellusin teises ELi liikmesriigis, mille kodanik ma ei ole. Kas pean abielu registreerima ka oma koduriigis?

  EI - Te võite taotleda abielu registreerimist ka oma koduriigis, kuid see ei ole kohustuslik. Kui kõik asjaomase liikmesriigi (kus te abiellusite) seadustega ettenähtud tingimused on täidetud, tunnustatakse teie abielu automaatselt kõikjal ELis, välja arvatud juhul, kui tegemist on samasooliste abieluga. Samasooliste abielu tunnistatakse vaid 13 ELi liikmesriigis: Belgia, Hispaania, Iirimaa, Island, Luksemburg, Madalmaad, Norra, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Soome, Taani ja Ühendkuningriik (välja arvatud Põhja-Iirimaa).

 • Elan koos oma kihlatuga Slovakkias ning sooviksin abielluda Itaalias, kui sõidame sinna puhkust veetma. Kas meil on automaatselt õigus abielluda mõnes teises ELi liikmesriigis?

  EI - see on Itaalia ametiasutuste otsustada, kas saate seal abielluda või mitte. Üldjuhul võimaldavad nad teil seal abielluda vaid juhul, kui teil on Itaaliaga mõni seos − näiteks vähemalt üks teist elab seal või vähemalt ühel teist on Itaalia kodakondsus. Kuid juhul, kui nad seda lubavad, tunnustatakse teie abielu kogu ELis.

  Kui naasete Slovakkiasse, väljastatakse teile Itaalia abielutunnistuse põhjal mis tahes ametlikud dokumendid, mis tõendavad muudatust teie perekonnaseisus.

Lisateave selle teema kohta
Abielu
ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid