Ostatnio sprawdzono: 17/06/2022

Najczęściej zadawane pytania - Ubezpieczenie samochodu za granicą

Do wypadku doszło z mojej winy
 • Kiedy podróżowałem po Polsce spowodowałem wypadek – doszło do niego z mojej winy. Czy moje obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokrywa w tym przypadku szkody do wysokości minimalnego zakresu ubezpieczenia w kraju, w którym się ubezpieczyłem (Czechy), czy też w kraju, w którym spowodowałem wypadek, czyli w Polsce?

  Posiadasz ubezpieczenie na kwotę wyszczególnioną w Twojej umowie ubezpieczenia. Umowa musi uwzględniać minimalne kwoty przyjęte w prawie UE lub w prawie czeskim, o ile są one wyższe. Jednakże jeżeli okaże się, że wartość szkód oszacowano na sumę większą niż suma minimalna w prawie czeskim, zaś suma minimalna w prawie polskim jest wyższa, to zastosowanie będzie miała suma określona w prawie polskim. W ten sposób prawodawstwo unijne gwarantuje najkorzystniejszą kwotę odszkodowania.

Do wypadku doszło nie z mojej winy
 • Padłem ofiarą wypadku kiedy podróżowałem po Słowenii, a ubezpieczony jestem w Austrii, gdzie mieszkam na stałe. Gdzie i w jaki sposób powinienem złożyć wniosek o odszkodowanie?

  O odszkodowanie możesz ubiegać się albo na miejscu w Słowenii, albo poczekać z tym do powrotu do Austrii.

  Jeżeli chcesz złożyć wniosek o odszkodowanie w Słowenii, wyślij go do towarzystwa ubezpieczeniowego osoby, która spowodowała wypadek.

  Jeżeli zdecydujesz się poczekać ze złożeniem wnioski do powrotu do Austrii, możesz:

  • złożyć wniosek o odszkodowanie do austriackiego przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego osoby, która spowodowała wypadek. Sprawdź wcześniej w austriackim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych, czy dane towarzystwo ubezpieczeniowe ma przedstawiciela w Twoim kraju
  • lub złożyć wniosek o odszkodowanie w austriackim organie odszkodowawczym.

  Twój ubezpieczyciel powinien być w stanie pomóc Ci w załatwieniu tych wszystkich formalności.

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat

Prawo UE

Udostępnij tę stronę: