L-aħħar verifika: 17/06/2022

Mistoqsijiet frekwenti - L-assigurazzjoni tal-karozza barra minn pajjiżek

L-aċċident kien tort tiegħi
 • Kelli aċċident jien u nivvjaġġa fil-Polonja u kien it-tort tiegħi. L-assigurazzjoni obbligatorja tat-terza parti tkopri l-minimu legali f'pajjiżi tal-assigurazzjoni (ir-Repubblika Ċeka) jew il-minimu legali fil-Polonja?

  Int kopert sal-ammonti stabbiliti fil-kuntratt tal-assigurazzjoni tiegħek, li għandha tirrispetta l-ammonti minimi skont il-liġi tal-UE jew - jekk ogħla - dawk skont il-liġi Ċeka. Madankollu, jekk il-ħsara hi stmata aktar mill-kopertura minima Ċeka, u l-kopertura Pollakka hi ogħla, f'dak il-każ japplika l-minimu Pollakk. B'hekk il-liġi tal-UE tiggarantixxi l-aktar kopertura vantaġġjuża.

L-aċċident ma kienx tort tiegħi
 • Jien u nivvjaġġa fis-Slovenja sfajt vittma ta' aċċident u inxurjat fl-Awstrija, fejn ngħix. Fejn u kif għandi nippreżenta t-talba għall-kumpens?

  Tista' jew titlob kumpens fis-Slovenja, jew tistenna sakemm tmur lura f'darek fl-Awstrija.

  Jekk tixtieq tressaq it-talba tiegħek fis-Slovenja, ibgħatha lill-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-persuna li kkawżat l-aċċident.

  Jekk tistenna sakemm tkun lura l-Awstrija, tista' jew:

  • tissottometti t-talba tiegħek lir-rappreżentant Awstrijak tal-kumpanija tal-assigurazzjoni tal-persuna li kkawżat l-aċċident, wara li tiċċekkja mal-uffiċċju tal-kard il-ħadra Awstrijak li l-kumpanija għandha rappreżentant nazzjonali f'pajjiżek, jew
  • tippreżenta t-talba tiegħek lill-entità ta' kumpens Awstrijaka.

  Il-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħek għandha tgħinek f'kull waħda minn dawn il-proċeduri.

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett

Leġiżlazzjoni tal-UE

Ikkondividi din il-paġna: