Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 25/04/2017

Често задавани въпроси - Финансова помощ за стажове

 • Пребивавам постоянно във Франция и съм безработен. Интересувам се от професионално обучение в Белгия, но според френските власти ще изгубя обезщетенията си за безработица, тъй като обучението се провежда извън Франция. Законно ли е това?

  ВЕРОЯТНО — Докато пребивавате във Франция и отговаряте на условията, определени от националните органи по заетостта, вие запазвате правото си на обезщетение за безработица.

  Ако решите да преминете професионално обучение в друга страна от ЕС, при определени обстоятелства може да имате право да продължите да получавате обезщетения за безработица за ограничен период от време.

  Властите не могат да откажат да продължат да ви плащат обезщетения за безработица само поради това, че обучението се провежда в друга страна от ЕС. Те обаче могат да откажат, ако схемата за обучение не отговаря на конкретни критерии, съществуващи във френското право.

 • Гражданин съм на Обединеното кралство, безработен съм и получавам обезщетения за безработица в Обединеното кралство. Приеха ме на стаж (по Еразъм+), една част от който ще се проведе в Норвегия, а друга – в Холандия.

  В бюрото по труда в моята страна ми казаха, че ще загубя обезщетенията си за безработица, ако отида в Норвегия. Имам ли право на някакво подпомагане от Обединеното кралство, Норвегия или Холандия?

  НЕ — обезщетенията за безработица не се изплащат извън Обединеното кралство.

  Британското правителство може да предостави различен вид помощ ( помощ за издръжка) докато пребивавате в чужбина, но трябва да се информирате дали отговаряте на критериите за такава помощ.

  Нямате право на стипендия или студентски заеми нито от правителството на Норвегия, нито от това на Холандия, докато не сте получили статут на постоянно пребиваващ в някоя от тези страни (след като сте живели там поне 5 години).
 • Португалка съм и в момента работя на пълно работно време и живея в Полша.

  Предложиха ми стипендия за тримесечен работен стаж в Германия. По време на него ще посещавам и немски езикови курсове в колеж.

  Престоят ми за стаж ли ще се смята или за професионално обучение?

  Ако през цялото време сте записана в образователна институция, акредитирана или финансирана от Германия, и основната цел на вашия престой са езиковите курсове, тогава престоят ви ще се смята за професионално обучение и вие ще бъдете считана за учаща.

  Ако обаче основната цел на вашия престой е работният стаж, тогава престоят ви ще се смята за стаж.

 

Вижте основната информация по темата
Финансова помощ за стажове
Законодателство на ЕС
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети