Narzędzia serwisu

Wybór języka

Flaga UE

Ścieżka nawigacji

Menu

Ostatnia aktualizacja : 25/04/2017

Najczęściej zadawane pytania - Praktyki i staże - wsparcie finansowe

 • Mieszkam we Francji i jestem bezrobotny. Chciałbym odbyć szkolenie zawodowe w Belgii, jednak władze francuskie utrzymują, że stracę swój zasiłek dla bezrobotnych, ponieważ szkolenie odbywa się poza Francją. Czy to zgodne z prawem?

  ISTNIEJE TAKA MOŻLIWOŚĆ. Ponieważ mieszkasz we Francji i spełniasz warunki określone przez krajowe organy ds. zatrudnienia, przysługuje Ci prawo do świadczeń dla osób bezrobotnych.

  Jeśli zdecydujesz się odbyć szkolenie zawodowe w innym kraju UE, pod pewnymi warunkami i przez ograniczony czas świadczenia te mogą Ci nadal przysługiwać.

  Właściwe organy nie mogą odmówić Ci dalszego wypłacania świadczeń tylko z tej przyczyny, że szkolenie odbywa się w innym kraju UE. Mogą jednak odmówić wypłaty, jeżeli szkolenie nie spełnia szczegółowych kryteriów określonych w prawie francuskim.

 • Jestem bezrobotnym obywatelem Wielkiej Brytanii i otrzymuję tu „zasiłek dla osób poszukujących pracy". Zostałem przyjęty na staż (w ramach programu Erasmus+), którego część odbywa się w Norwegii, a część w Holandii.

  W moim urzędzie pracy powiedziano mi, że stracę zasiłek, jeśli wyjadę do Norwegii. Czy mam prawo do jakiegokolwiek wsparcia ze strony Wielkiej Brytanii, Norwegii albo Holandii?

  NIE – zasiłek dla osób poszukujących pracy nie jest wypłacany poza Wielką Brytanią.

  Brytyjski rząd może oferować inny rodzaj wsparcia ( wsparcie na utrzymanie) na czas Twojego pobytu za granicą, musisz jednak najpierw zasięgnąć informacji, czy kwalifikujesz się do takiego wsparcia.

  Nie przysługuje Ci prawo ubiegania się o stypendium bądź pożyczkę ani w Norwegii, ani w Holandii, dopóki nie nabędziesz praw stałego pobytu w jednym z tych krajów (musiałbyś najpierw mieszkać tam przez co najmniej 5 lat).
 • Jestem Portugalczykiem, obecnie mieszkam i pracuję na pełnym etacie w Polsce.

  Zaproponowano mi stypendium na odbycie 3-miesięcznego stażu zawodowego w Niemczech. Jednocześnie będę również uczęszczać na kurs języka niemieckiego.

  Czy mój pobyt będzie się liczyć jako okres stażu czy szkolenia zawodowego?

  Gdybyś zapisał się w placówce oświatowej uznanej lub finansowanej przez Niemcy na kurs językowy trwający przez cały okres pobytu, a głównym celem Twojego pobytu było uczestnictwo w tym kursie, pobyt liczyłby się jako szkolenie zawodowe, a Ty byłbyś uznawany za osobę uczącą się.

  Jeżeli jednak głównym celem Twojego pobytu jest staż zawodowy, pobyt będzie traktowany jako staż.

 

Zobacz najważniejsze informacje na ten temat
Praktyki i staże - wsparcie finansowe
Prawo UE
Konsultacje publiczne
  Potrzebujesz pomocy lub porady?
  Skontaktuj się z działem pomocy