Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 25/04/2017

Spørgsmål og svar - Økonomisk støtte til praktikophold

 • Jeg bor i Frankrig og er arbejdsløs. Jeg vil gerne tage en erhvervsuddannelse i Belgien, men de franske myndigheder siger, at jeg i så fald mister min arbejdsløshedsunderstøttelse, fordi uddannelsen finder sted uden for Frankrig. Er det lovligt?

  MULIGVIS. Så længe du bor i Frankrig og opfylder de krav, som de nationale myndigheder stiller, har du ret til arbejdsløshedsunderstøttelse.

  Hvis du beslutter at følge en erhvervsuddannelse i et andet EU-land, kan du på visse betingelser stadig være berettiget til fortsat at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i et begrænset tidsrum.

  Myndighederne kan ikke afvise at fortsætte udbetalingerne af din arbejdsløshedsunderstøttelse med den ene begrundelse, at uddannelsen finder sted i et andet EU-land. Men de kan afvise det, hvis uddannelsen ikke opfylder bestemte kriterier, som er fastsat i fransk lov.

 • Jeg er britisk statsborger, arbejdsløs og modtager arbejdsløshedsunderstøttelse i Storbritannien. Jeg har fået en praktikplads gennem Erasmus+, og praktikken finder dels sted i Norge, dels i Holland.

  På arbejdsformidlingen siger de, at jeg mister min arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis jeg tager på praktikophold i Norge. Har jeg ret til bidrag fra Storbritannien, Norge eller Holland?

  NEJ - arbejdsløshedsunderstøttelse udbetales ikke uden for Storbritannien.

  Mens du er udenlands, kan du muligvisstøtte til dit underhold med fra Storbritannien, men du er nødt til at ansøge om det hos de britiske myndigheder.

  Du kan ikke få stipendier eller studielån fra Norge eller Holland, før du har fået permanent opholdstilladelse i et af landene (efter at have boet der i mindst fem år).
 • Jeg er portugiser og bor og arbejder i øjeblikket i Polen.

  Jeg er blevet tilbudt et stipendium til finansiering af et praktikophold på tre måneder i Tyskland. Samtidig vil jeg deltage i et tyskkursus.

  Anses mit ophold for at være et praktikophold eller en erhvervsuddannelse?

  Hvis du er indskrevet for hele perioden på en uddannelsesinstitution, som er anerkendt og finansieret af Tyskland, og hovedformålet med dit ophold er at deltage i et sprogkursus, anses dit ophold for at være en erhvervsuddannelse, og du anses for at være studerende.

  Hvis det derimod er praktikopholdet, der er hovedformålet med dit ophold, behandles det som et praktikophold.

 

Se de vigtigste oplysninger om dette emne
Økonomisk støtte til praktikophold
EU-lovgivning
Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning