A szolgáltatás eszközei

Nyelvválasztás

Az EU zászlaja

Navigációs útvonal

Menü

Frissítve : 25/04/2017

Gyakran feltett kérdések - Szakmai gyakorlathoz nyújtott pénzügyi támogatás

 • Munkanélküli vagyok, és Franciaországban élek. Találtam Belgiumban egy nagyon hasznos szakképzési lehetőséget, de a francia hatóságok azt állítják, hogy ha beiratkozom a tanfolyamra, elveszítem a munkanélküli-ellátást, mivel a képzés helyszíne Franciaország határain kívül van. Jogszerűen jár-e el a francia hatóság, ha a belgiumi képzésre hivatkozva beszünteti a munkanélküli-ellátás folyósítását?

  ATTÓL FÜGG – Ön mindaddig jogosult a munkanélküli-ellátásra, amíg Franciaországban lakik, és teljesíti a francia munkaügyi hatóságok által előírt feltéteket.

  Ha úgy dönt, hogy szakképzésben vesz részt egy másik uniós országban, bizonyos körülmények között jogosult lehet arra, hogy korlátozott ideig továbbra is részesüljön munkanélküli-ellátásban.

  A hatóságok nem tagadhatják meg a munkanélküli-ellátás folyósítását kizárólag azon az alapon, hogy a képzésre egy másik EU-országban kerül sor. Megtehetik ezt azonban akkor, ha a képzési program nem felel meg a francia jog által előírt feltételeknek.

 • Brit állampolgár vagyok, és munkanélküli. Az Egyesült Királyságban álláskeresési járadékot folyósít részemre az állam. Jelentkeztem egy (az Erasmus+ program keretében szervezett) szakmai gyakorlatra, melynek egy részét Norvégiában, egy részét pedig Hollandiában kell elvégezni. Pályázatomat elfogadták.

  A munkaügyi központnál viszont azt mondták nekem, hogy elveszítem az álláskeresési járadékot, ha elmegyek Norvégiába. Jogosult vagyok-e járadékra akár a brit, akár a holland vagy a norvég államtól?

  NEM – A brit álláskeresési járadék nem folyósítható az Egyesült Királyságon kívül.

  Nincs kizárva, hogy Ön jogosult más támogatásra (pl. megélhetési támogatásra) a brit állam részéről külföldi tartózkodása során, de ezt külön kell igényelnie az illetékes hatóságnál.

  Tanulmányi támogatásra vagy kölcsönre Ön mindaddig nem jogosult sem a norvég, sem a holland állam részéről, amíg meg nem szerezte a kérdéses országban az állandó tartózkodáshoz való jogot (azáltal, hogy legalább 5 évig az országban élt).
 • Portugál állampolgár vagyok. Lengyelországban élek, ahol teljes munkaidős állásom van.

  Ösztöndíjat kaptam három hónapos németországi szakmai gyakorlatra. Ott-tartózkodásom alatt német nyelvtanfolyamra fogok járni, amelyet egy ottani főiskola szervez.

  Németországi tartózkodásom ebben az esetben gyakornoki tevékenységnek vagy szakképzésnek minősül-e?

  Ha Ön a németországi tartózkodás teljes időtartama alatt be van iratkozva egy, a német állam által akkreditált és finanszírozott oktatási intézménybe, és ott-tartózkodásának elsődleges célja a nyelvtanfolyamon való részvétel, akkor az ott töltött három hónap szakképzésnek, Ön pedig Németországban tanuló diáknak minősül a szabályok értelmében.

  Ha azonban Ön elsősorban munkavégzés céljából utazik Németországba, akkor ott-tartózkodása szakmai gyakorlatnak számít.

 

A témával kapcsolatos legfontosabb információk
Szakmai gyakorlathoz nyújtott pénzügyi támogatás
EU-jogszabályok
Nyilvános konzultációk
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz