Pomocné nástroje

Výber jazyka

Vlajka EÚ

Navigačný riadok

Menu

Aktualizované : 25/04/2017

Najčastejšie otázky - Finančná pomoc v prípade stáží

 • Mám trvalé bydlisko vo Francúzsku a som nezamestnaný. Chcel by som absolvovať odbornú prípravu v Belgicku, ale francúzske úrady mi hrozia stratou podpory v nezamestnanosti, pretože miesto organizovania odbornej prípravy je mimo Francúzska. Je tento postup v súlade so zákonom?

  ASI ÁNO, pretože pokiaľ máte trvalé bydlisko vo Francúzsku a spĺňate podmienky, ktoré určili vnútroštátne orgány, máte nárok na podporu v nezamestnanosti.

  Ak sa rozhodnete absolvovať odbornú prípravu v inej krajine EÚ, za istých podmienok by ste mohli aj naďalej dostávať podporu v nezamestnanosti počas určitého obdobia.

  Úrady vám nemôžu prestať vyplácať podporu v nezamestnanosti len z dôvodu, že odborná príprava sa koná v inej krajine EÚ. Môžu to však urobiť, ak odborná príprava nespĺňa osobitné kritériá, ktoré určujú francúzske právne predpisy.

 • Som nezamestnaný občan Spojeného kráľovstva a v tejto krajine dostávam „príspevok pre uchádzača o zamestnanie". Prijali ma na stáž (v rámci programu Erasmus+), ktorej časť sa uskutočňuje v Nórsku a časť v Holandsku.

  Na pracovnom úrade mi povedali, že ak odcestujem do Nórska, tento príspevok stratím. Mám nárok na nejakú podporu od Spojeného kráľovstva, Nórska alebo Holandska?

  NIE – príspevok pre uchádzača o zamestnanie je možné poberať len v Spojenom kráľovstve.

  Britská vláda vám môže počas vášho pobytu v zahraničí poskytnúť iný druh podpory ( príspevok na pokrytie životných nákladov), ale musíte si zistiť, či spĺňate potrebné kritériá.

  V prípade Nórska a Holandska by ste nárok na študentské štipendiá a pôžičky získali až v momente, keď by ste nadobudli právo na trvalý pobyt v niektorej z týchto krajín (t. j. po tom, ako by ste v nej žili aspoň 5 rokov).
 • Som z Portugalska a momentálne žijem a pracujem na plný úväzok v Poľsku.

  Dostala som ponuku na štipendium na financovanie 3-mesačnej pracovnej stáže v Nemecku. Zároveň budem navštevovať kurz nemeckého jazyka na strednej škole.

  Bude sa môj pobyt považovať za stáž alebo za odbornú prípravu?

  Ak ste na celé obdobie zapísaná vo vzdelávacom zariadení, ktoré je akreditované alebo financované Nemeckom, a hlavným účelom vášho pobytu je absolvovanie jazykového kurzu, potom by váš pobyt predstavoval odbornú prípravu a vy by ste boli považovaná za študentku.

  Ak je však hlavným účelom vášho pobytu pracovná stáž, potom by sa k vášmu pobytu malo pristupovať ako k stáži.

 

Získať hlavné informácie o tejto téme
Finančná pomoc v prípade stáží
Právne predpisy EÚ
Verejné konzultácie
  Potrebujete pomoc asistenčných služieb?
  Pomoc a poradenstvo