Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 25/04/2017

KKK - Rahaline toetus praktikantidele

 • Olen Prantsusmaa resident ja praegu töötu. Olen huvitatud kutsekoolitusest Belgias, kuid Prantsusmaa ametiasutused väidavad, et ma kaotan mulle makstavad töötushüvitised, sest koolitus toimub väljaspool Prantsusmaad. Kas see on seaduslik?

  VÕIMALIK. Kuni olete Prantsusmaa resident ning järgite riiklike tööhõiveasutuste seatud tingimusi, on teil õigus saada töötushüvitisi.

  Kui otsustate osaleda kutsekoolitusel mõnes teises ELi liikmesriigis, võib teil teatavatel tingimustel olla õigus saada piiratud ajavahemiku jooksul jätkuvalt töötushüvitisi.

  Ametiasutused ei või keelduda teile töötushüvitiste maksmisest üksnes sel põhjusel, et koolitus toimub teises ELi liikmesriigis. Kuid nad võivad maksmisest keelduda, kui koolituskava ei vasta Prantsusmaa õiguses sätestatud konkreetsetele kriteeriumidele.

 • Olen töötu Ühendkuningriigi kodanik ning saan seal tööotsijaile mõeldud toetust. Mul on võimalus (programmi Erasmus+ raames) osaleda praktikal, millest osa toimub Norras ja osa Madalmaades.

  Tööhõivebüroost aga öeldi, et Norrasse minnes ei maksta mulle enam toetust. Kas mul on õigus saada toetust kas Ühendkuningriigist, Norrast või Madalmaadest?

  EI – tööotsijaile mõeldud toetust väljaspool Ühendkuningriiki ei maksta.

  Suurbritannia valitsus võib välismaal viibimise ajal pakkuda muud liiki toetust ( ülalpidamistoetus), kuid peate neilt küsima, kas teil on õigus seda saada.

  Teil ei ole õigus saada üliõpilastele mõeldud stipendiume või laene ei Norra ega Madalmaade valitsuselt seni, kuni olete saanud õiguse vastavas riigis alaliselt elada (pärast seda, kui olete seal elanud vähemalt 5 aastat).
 • Olen Portugali kodanik ning elan praegu Poolas ja töötan seal täistööajaga.

  Mulle on pakutud stipendiumi, et tasuda 3-kuulise praktika eest Saksamaal. Samal ajal kavatsen õppida saksa keelt kolledžis toimuval keelekursusel.

  Kas minu viibimist Saksamaal käsitatakse praktika või kutsekoolitusena?

  Kui olete kogu perioodiks registreeritud Saksamaa poolt akrediteeritud või finantseeritud haridusasutuses ning teie reisi põhieesmärk on keelekursusel osalemine, siis käsitatakse teie riigis viibimist kutsekoolitusena ning teid üliõpilasena.

  Kui aga teie reisi peamine eesmärk on praktika, siis käsitatakse seda ka vastavalt.

 

Lisateave selle teema kohta
Rahaline toetus praktikantidele
ELi õigusaktid
Avalikud arutelud
  Vajate nõuandeteenistuse abi?
  Saage abi ja nõuandeid