Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/04/2017

Mistoqsijiet frekwenti - Appoġġ finanazjarju għat-traineeships

 • Jien residenta fi Franza u ninsab bla xogħol. Interessata f'taħriġ vokazzjonali fil-Belġju, iżda l-awtoritajiet Franċiżi qaluli li nitlef il-benefiċċji tal-qgħad tiegħi peress li t-taħriġ iseħħ barra Franza. Dan legali?

  JISTA' JKUN. Sakemm inti residenta fi Franza u tikkonforma mal-kondizzjonijiet stabbiliti mill-awtoritajiet nazzjonali tal-impjieg, inti tibqa' intitolata għall-benefiċċji tal-qgħad.

  Jekk tiddeċiedi li ssegwi taħriġ vokazzjonali f'pajjiż ieħor tal-UE, b'ċerti kondizzjonijiet għandek mnejn tkun intitolata li tibqa' tirċievi l-benefiċċji tal-qgħad għal perjodu limitat ta' żmien.

  L-awtoritajiet ma jistgħux jirrifjutaw li jkomplu jħallsuk il-benefiċċji tal-qgħad għall-unika raġuni li t-taħriġ iseħħ f'pajjiż ieħor tal-UE. Madankollu, jistgħu jirrifjutaw jekk l-iskema ta' taħriġ ma tilħaq l-ebda kriterju speċifiku li jeżisti fil-liġi Franċiża.

 • Jiena ċittadin tar-Renju Unit bla xogħol li nirċievi "benefiċċju għal min qed ifittex ix-xogħol" fir-Renju Unit. Ġejt aċċettat għal traineeship (taħt Erasmus+) li parti minnu jseħħ fin-Norveġja u parti oħra fl-Olanda.

  Iċ-ċentru tax-xogħol tiegħi qalli I se nitlef il-benefiċċju jekk immur in-Norveġja. Għandi dritt għal xi appoġġ mir-Renju Unit, in-Norveġja jew l-Olanda?

  LE - il-benefiċċju għal min qed ifittex xogħol ma jiġix imħallas barra mill-Ingilterra.

  Il-gvern Britanniku għandu mnejn jipprovdi tip differenti ta' appoġġ ( appoġġ ta' manteniment) waqt li tinsab barra r-Renju Unit - iżda jeħtieġlek tistaqsihom biex tara intix eliġibbli.

  M'intix eliġibbli għal għotjiet jew self tal-istudenti la mill-gvern Norveġiż u lanqas mill-gvern Olandiż sakemm ma tiksibx id-dritt ta' residenza permanenti f'wieħed mill-pajjiżi (wara li tkun għext hemmhekk għal tal-anqas 5 snin).
 • Jien Portugiż u bħalissa qed naħdem full time u ngħix il-Polonja.

  Ġejt offrut borża ta' studju li tiffinanzja esperjenza ta' xogħol ta' 3 xhur fil-Ġermanja. Fl-istess ħin, se nattendi kors fil-lingwa Ġermaniża f'kulleġġ.

  Iż-żjara tiegħi se titqies bħala apprendistat jew taħriġ vokazzjonali?

  Jekk int irreġistrat għall-perjodu kollu fi stabbiliment edukattiv akkreditat jew iffinanzjat mill-Ġermanja, u l-għan ewlieni taż-żjara tiegħek huwa li tattendi l-kors tal-lingwa, iż-żjara tiegħek tikkostitwixxi taħriġ vokazzjonali u tkun meqjus bħala student.

  Iżda jekk l-għan ewlieni taż-żjara tiegħek huwa l-kollokament ta' xogħol, iż-żjara tiegħek se tkun trattata bħala apprendistat.

 

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Appoġġ finanazjarju għat-traineeships
Leġiżlazzjoni tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri