Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 25/04/2017

Vanliga frågor - Stipendier och bidrag vid praktik

 • Jag bor i Frankrike och är arbetslös. Jag skulle vilja gå en yrkesutbildning i Belgien, men de franska myndigheterna säger att jag blir av med min a-kassa i så fall, eftersom utbildningen inte är i Frankrike. Stämmer det?

  KANSKE – Så länge du bor i Frankrike och uppfyller landets villkor har du rätt till arbetslöshetsersättning där.

  Om du tänker gå en yrkesutbildning i ett annat EU-land kan du på vissa villkor fortfarande ha rätt till arbetslöshetsersättning under en begränsad tid.

  Myndigheterna kan inte vägra att betala ut ersättning enbart av det skälet att utbildningen ges i ett annat EU-land. Men om utbildningen inte uppfyller eventuella kriterier enligt fransk lag, har de rätt att vägra dig ersättning.

 • Jag är en arbetslös britt som får bidrag för arbetssökande i Storbritannien. Jag har fått en praktikplats genom Erasmus+ och ska göra praktiken dels i Norge, dels i Nederländerna.

  På arbetsförmedlingen säger de att jag förlorar mitt bidrag om jag praktiserar i Norge. Har jag rätt till bidrag från Storbritannien, Norge eller Nederländerna?

  NEJ – bidrag för arbetssökande kan inte betalas ut utanför Storbritannien.

  Du kan eventuelltbidrag för ditt uppehälle från Storbritannien när du är utomlands, men det måste du ansöka om.

  Du kan inte få studiebidrag eller studielån från Norge eller Nederländerna förrän du har fått permanent uppehållstillstånd i något av länderna (efter att ha bott där i minst fem år).
 • Jag är portugis och bor och jobbar för närvarande i Polen.

  Jag har fått ett stipendium för att praktisera tre månader i Tyskland. Samtidigt ska jag läsa tyska.

  Kommer min vistelse att räknas som praktik eller yrkesutbildning?

  Är du inskriven för hela perioden på en utbildningsinstitution som är erkänd eller finansierad av Tyskland och huvudsyftet med din vistelse är att gå en språkkurs? Då är det en yrkesutbildning och du ska räknas som studerande.

  Men om huvudsyftet är att praktisera räknas vistelsen som praktik.

 

Läs mer på huvudsidan
Stipendier och bidrag vid praktik
EU-lagstiftning
Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd