L-aħħar verifika: 02/04/2022

Ħaddiema - drittijiet ta' residenza

Għandek dritt tgħix f'kull pajjiż tal-UE fejn int impjegat, taħdem għal rasek jew inti ħaddiem stazzjonat.

Jekk tingħata s-sensja

Jekk tingħata s-sensja meta tkun qed tgħix f'pajjiż ieħor, xorta tista' tibqa' hemm jekk int:

Kif tirrapporta l-preżenza tiegħek u tirreġistra r-residenza tiegħek

Ċerti pajjiżi tal-UE jitolbu minnek li tirrapporta l-preżenza tiegħek lill-awtoritajiet rilevanti fi żmien raġonevoli wara li tasal. Huma jistgħu jimponu penali, bħal multa, jekk ma tagħmilx dan.

Bħala persuna impjegata fil-pajjiż li qed jospitak, għandek tirreġistra r-residenza tiegħek mal-awtorità rilevanti (ta' spiss l-uffiċċju muniċipali jew l-istazzjon tal-pulizija lokali) wara l-ewwel 3 xhur. Meta tirreġistra, għandek tingħata ċertifikat ta' reġistrazzjoni. Dan iċ-ċertifikat jikkonferma d-dritt tiegħek li tgħix fil-pajjiż ospitanti tiegħek.

Ikollok bżonn:

M'għandekx għalfejn tipprovdi dokumenti oħra.

Residenza permanenti

Jekk tkun għext b'mod legali, u ssodisfajt il-kundizzjonijiet biex toqgħod f' pajjiż ieħor tal-UE għal perjodu kontinwu ta' 5 snin awtomatikament takkwista d-dritt ta' residenza permanenti hemmhekk. Dan ifisser li tista' ddum tgħix fil-pajjiż kemm trid.

Il-kontinwità ta' residenza tiegħek mhix affettwata minn:

Tista' titlef id-dritt tiegħek għal residenza permanenti jekk tgħix barra l-pajjiż għal aktar minn sentejn konsekuttivi.

Residenza permanenti qabel 5 snin

Għandek imnejn tikkwalifika għal residenza permanenti f'inqas minn 5 snin f'dawn is-sitwazzjonijiet:

Tista' tiġi deportat jew mitlub biex titlaq?

Tista' tgħix fil-pajjiż l-ieħor tal-UE sakemm tkompli tissodisfa l-kundizzjonijiet għal residenza. Jekk ma tibqax tissodisfa dawn ir-rekwiżiti, l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jobbligawk titlaq.

F'każijiet eċċezzjonali, il-pajjiż li jospitak jista' jiddeportak għal raġunijiet ta' politika pubblika jew sigurtà pubblika - iżda biss jekk jista' juri li int ta' theddida serja.

Id-deċiżjoni ta' deportazzjoni jew it-talba biex titlaq għandha tingħatalek bil-miktub. Għandha tiddikjara r-raġunijiet kollha għad-deportazzjoni tiegħek u tispeċifika kif int tista' tappella u sa meta.

Mistoqsijiet frekwenti

Leġiżlazzjoni tal-UE

Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?

Ikkuntattja s-servizzi ta' assistenza speċjalizzata

Ikkondividi din il-paġna: