Għodod tas-servizz

Selettur tal-lingwa

Il-bandiera tal-UE

Mogħdija tan-navigazzjoni

Menu

Aġġornat : 25/04/2017

Mistoqsijiet frekwenti - Residenza permanenti (>5 snin) għaċ-ċittadini tal-UE

 • Jien Spanjola u nixtieq napplika għal ċertifikat ta' residenza permanenti fl-Italja fejn ili ngħix għal dawn l-aħħar ħames snin. Mil-liema data eżattament se jingħadd il-perjodu ta' 5 snin?

  Il-perjodu ta' 5 snin għandu jibda jgħodd mid-data meta tkun effettivament ħadt ir-residenza fl-Italja, mhux minn meta rċevejt l-ewwel ċertifikat ta' reġistrazzjoni.

 • Jien Franċiż u nixtieq napplika għal ċertifikat ta' residenza permanenti fil-Ġermanja fejn ili ngħix għal dawn l-aħħar ħames snin. Madankollu, ta' spiss tlaqt mill-Ġermanja għal perjodi ta' 3 xhur, biex nara l-familja tiegħi fi Franza. Dan jaffettwa l-kontinwità tar-residenza tiegħi fil-Ġermanja?

  LE - Il-kontinwità tar-residenza tiegħek fil-Ġermanja mhix affettwata minn assenzi temporanji li ma jaqbżux total ta' 6 xhur fis-sena.

   

 • Jien Spanjol u għext fir-Renju Unit għal dawn l-aħħar ħames snin; applikajt għal dokument li jiċċertifika r-residenza permanenti tiegħi hemmhekk. L-awtoritajiet tar-Renju Unit talbuni nagħti prova li kont qed naħdem, nistudja jew li kont qed infendi għal rasi b'mod indipendenti fir-Renju Unit matul il-ħames snin. Dan legali skont ir-regoli Ewropej?

  IVA - Biex ikollok id-dritt ta' residenza permanenti fir-Renju Unit, trid tkun qed taħdem, tistudja jew tfendi għal rasek b'mod indipendenti fir-Renju Unit, għal perjodu kontinwu ta' ħames snin.

   

 • Jien pensjonant Finlandiż fl-Italja u nissodisfa l-kundizzjonijiet kollha għad-dritt ta' residenza. Għaliex ma ningħatax karta ta' residenza permanenti?

  Li tgħix f'pajjiż għal aktar minn 3 xhur hu spiss deskritt bħala "resident permanenti" hemmhekk. Madankollu, dan ma jfissirx li int awtomatikament takkwista, skont ir-regoli tal-UE, id-dritt ta' residenza permanenti. Din tingħata wara li tgħix fl-Italja għal ħames snin.

 • Kemm idum validu ċ-ċertifikat ta' residenza permanenti, u meta għandi napplika għalih jew inġeddu?

  Iċ-ċertifikat ta' residenza permanenti għandu jkun validu għal mhux inqas minn 10 snin. Għandek tapplika għalih jew iġġeddu, qabel ma jiskadi ċ-ċertifikat preċedenti tiegħek. Tista' tingħata multa jekk ma tagħmilx dan, jekk ir-regoli nazzjonali jipprovdu hekk.

Ara l-informazzjoni prinċipali dwar dan is-suġġett
Residenza permanenti (>5 snin) għaċ-ċittadini tal-UE
Konsultazzjonijiet pubbliċi
  Teħtieġ l-għajnuna mis-servizzi ta’ assistenza?
  Sib għajnuna u pariri