At leve og rejse
Senest tjekket: 02/05/2019

Produktregler og -specifikationer

Storbritanniens beslutning om at aktivere artikel 50 i EU-traktaten: Mere information

Fra og med den 30. marts 2019 ophører EU-lovgivningen med at gælde for Storbritannien, med mindre en ratificeret udtrædelsesaftale fastsætter en anden dato, eller Rådet og Storbritannien bliver enige om at forlænge den toårige forhandlingsperiode. Her kan du læse mere om de juridiske konsekvenser for virksomheder:

Der findes EU-standarder og tekniske specifikationer for en række produktkategorier.en Hvis der findes EU-specifikationer for dine produkter, skal du sørge for, at dine produkter overholder dem, før du kan handle dem frit i EU.

Databasen Trade Helpdesk for EU's produktkrav

I dag er omkring 85 % af produktreglerne i EU harmoniseret. Det vil sige, at det er de samme regler, der gælder i hele EU. Du kan tjekke kravene til dine produkter i databasen Trade Helpdesken.

Databasen Trade Helpdesk indeholder information om:

Produktregler i EU-landene

Findes der ingen EU-specifikationer (cirka 15 % af produktreglerne er ikke harmoniseret i EU), kan der gælde forskellige specifikationer i de forskelige EU-lande. Du skal i så fald kun overholde reglerne i dit eget land. Andre lande kan ikke forbyde dig at sælge dine produkter eller forpligte dig til at ændre dem eller gennemføre yderligere forsøg, så længe du kan bevise, at dine produkter overholder alle de tekniske og kvalitetsmæssige krav, der gælder i dit eget land, og giver et tilsvarende niveau af sikkerhed – det er princippet om gensidig anerkendelse.

Hvis dine produkter ikke anerkendes i et andet land, kan du henvende dig til vores hjælpe- og rådgivningstjeneste.

EU-landene har pligt til at offentligggøre deres nationale regler. Du kan finde dem og læse mere om princippet om "gensidig anerkendelse" i TRIS-databasen for ikke-harmoniserede produktregler.

De nationale regler kan især adskille sig med hensyn til krav om:

Hvis du vil vide, hvilke tekniske regler der gælder for bestemte produkter i hvert medlemsland, eller finde oplysninger om kompetente myndigheder i landet, kan du se listen over produktkontaktpunkteren.

Sprog for mærkning af produkter

Hvis du sælger til andre virksomheder – og ikke til slutbrugerne – er der ingen krav om, at du skal anvende et bestemt sprog på dine produkter. Ved salg til slutbrugerne skal du muligvis bruge det nationale sprog i det land, du vil eksportere til.

Restriktioner ud fra nationale regler

Hvis dine produkter udgør en risiko for offentlige interesser (især med hensyn til beskyttelse af menneskers, dyrs og planters sundhed eller miljøet, den offentlige sikkerhed eller moral), må du muligvis ikke eksportere dem frit. Dine produkter kan forbydes, hvis det land, du ønsker at eksportere dem til, kan bevise, at dets egne tekniske krav er nødvendige eller obligatoriske, og at dine produkter ikke svarer til det ønskede sikkerhedsniveau.

Relaterede emner

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Produktkontaktpunkt

Dit produktkontaktpunkt kan fortælle dig om national produktlovgivning og hjælpe dig med at komme ind på andre nationale markeder i EU.

Lokal erhvervsstøtte - Har du spørgsmål vedrørende drift af engrænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe-netværket tilbyde dig gratis rådgivning

Del denne side: