Ścieżka nawigacji

Ostatnio sprawdzono 04/05/2018

Spółka europejska

Od 30 marca 2019 r. wszystkie unijne akty prawne przestaną mieć zastosowanie do Wielkiej Brytanii, chyba że w ratyfikowanej umowie o wystąpieniu z UE przewidziana zostanie inna data lub Rada Europejska i Wielka Brytania podejmą jednomyślnie decyzję o przedłużeniu dwuletniego okresu negocjacji. Więcej informacji na temat skutków prawnych dla przedsiębiorstw:

Jeśli masz firmę i chcesz prowadzić działalność w innym kraju UE, możesz pomyśleć o założeniu spółki europejskiej. Spółka europejska – inaczej SE – to rodzaj spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającej regulacjom unijnym.

Forma prawna spółki europejskiej niesie ze sobą różne korzyści:

  • prowadzenie działalności gospodarczej w więcej niż jednym kraju UE jest łatwiejsze: można dokonać reorganizacji działalności w ramach jednej firmy i prowadzić działalność bez potrzeby tworzenia sieci spółek zależnych;
  • mobilność w obrębie jednolitego rynku jest łatwiejsza. Można na przykład przenieść statutową siedzibę do innego państwa członkowskiego bez konieczności rozwiązania spółki;
  • forma ta oferuje możliwość angażowania w działalność spółki pracowników z innych krajów.

Jak założyć spółkę europejską

W zależności od tego, jaka jest Twoja sytuacja, istnieją cztery możliwości:

Jak? Kto? Wymogi
Połączenie firm (w jedną spółkę europejską) Spółki akcyjne Co najmniej 2 firmy z różnych krajów UE
Utworzenie spółki holdingowej Spółki akcyjne i spółki z o.o. Co najmniej 2 firmy z różnych krajów UE

lub

firma, która przez co najmniej 2 lata miała spółkę zależną lub oddział w innym kraju UE
Utworzenie europejskiej spółki zależnej Spółki, firmy lub inne podmioty prawne Co najmniej 2 firmy z różnych krajów UE

lub

firma, która przez co najmniej 2 lata miała spółkę zależną lub oddział w innym kraju UE
Przekształcenie Spółka akcyjna Firma, która przez co najmniej 2 lata miała spółkę zależną w innym kraju UE

Warunki utworzenia spółki europejskiej

Spółka europejska posiada osobowość prawną jako spółka akcyjna. Aby założyć spółkę europejską, należy spełnić następujące wymogi:

  1. siedziba statutowa i siedziba główna muszą się znajdować w tym samym kraju UE
  2. działalność Twojej spółki w innych krajach UE (realizowana za pośrednictwem spółek zależnych lub oddziałów) lub innych spółek z nią związanych musi podlegać przepisom co najmniej dwóch różnych krajów UE
  3. kapitał subskrybowany spółki musi wynosić co najmniej 120 tys. euro
  4. musi zostać zawarta umowa dotycząca partycypacji pracowników w organach spółki, określająca zasady konsultowania się z nimi i przekazywania im informacji

Wymogi mogą być różne w poszczególnych krajach. W niektórych krajach wymagany jest wyższy kapitał, z kolei w innych − siedziba główna i statutowa muszą znajdować się w tym samym miejscu.

Spółki europejskie w różnych krajach

Niektóre unijne przepisy dotyczące statutu spółki europejskiej zostały wdrożone do prawa krajowego. Oznacza to, że niektóre przepisy mogą być w poszczególnych krajach stosowane w różny sposób. Dotyczy to również dyrektywy UE w sprawie partycypacji pracowników.

Sprawdź, jakie szczegółowe przepisy krajowe mają zastosowanie do statutu spółki europejskiej w Twoim kraju:

Wybierz kraj

Wybierz kraj


* Nie otrzymaliśmy jeszcze informacji od organów administracji krajowej

Konsultacje publiczne

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady.

Lokalny punkt wsparcia dla biznesu

Pomoc i porady

Skontaktuj się z serwisami ds. pomocy

Pomoc i porady

Kontakt z partnerskim lokalnym punktem wsparcia dla biznesu

Mają Państwo pytania na temat prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej, na przykład na temat eksportu do innego kraju UE lub rozszerzenia poza swój kraj działalności gospodarczej? W takim przypadku Europejska Sieć Przedsiębiorczości może udzielić bezpłatnej porady. Aby umożliwić doradcy udzielenie odpowiedzi szybko i adekwatnie do danej sytuacji, prosimy o podanie jak najdokładniejszych informacji.

EEN-logo

Formularz do kontaktu

(Wszystkie pola są obowiązkowe)
Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Z powodu problemów technicznych wiadomość nie została wysłana. Proszę spróbować później.
Proszę podać prawidłowy adres e-mail.

Dane osobowe

Informacje o firmie

TakNie

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bułgaria

Sofia

Chorwacja

Zagreb

Cypr

Nicosia

Czechy

Praha

Dania

Copenhagen

Estonia

Tallinn

Finlandia

Helsinki

Francja

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grecja

Athens

Hiszpania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Holandia

Den Haag

Irlandia

Dublin

Islandia

Reykjavík

Litwa

Vilnius

Luksemburg

Luxembourg

Malta

Pieta`

Niemcy

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norwegia

Oslo

Polska

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugalia

Lisboa

Rumunia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovenië

Ljubljana

Szwecja

Stockholm

Słowacja

Bratislava

Węgry

Budapest

Włochy

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Zjednoczone Królestwo

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Łotwa

Riga

3000/3000

Informacje podane w tym formularzu są wysyłane bezpośrednio do partnera z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości. Dane osobowe podane w tym formularzu są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie; po udzieleniu odpowiedzi nie będą przechowywane.